Υπερδιπλασιάστηκαν οι επιστολές των τραπεζών για εκποίηση της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών οι οποίοι δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) για το τέταρτο τρίμηνο του 2018, οι τράπεζες απέστειλαν 61 επιστολές ειδοποίησης στους ενυπόθηκους οφειλέτες, ενημερώνοντας τους για την πρόθεσή τους να πωλήσουν ακίνητα αξίας €30,2 εκατ., τα οποία είναι ως εξασφάλιση στα δάνεια που έλαβαν. Το προηγούμενο τρίμηνο είχαν αποσταλεί επιστολές για την εκποίηση 28 πρώτων κατοικιών αξίας €18,4 εκατ.

Πάντως, παρά τις επιστολές από τις τράπεζες για να βγουν στο σφυρί πρώτες κατοικίες, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της ΚΤ, καμία από αυτές δεν πωλήθηκε ούτε στον πρώτο ούτε στον δεύτερο πλειστηριασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, για 32 ακίνητα αξίας €14,8 εκατ., τα οποία αποτελούν την κύρια κατοικία των δανειοληπτών, έχει προγραμματιστεί ημερομηνία πώλησης μέσω του πρώτου πλειστηριασμού. Το προηγούμενο τρίμηνο είχαν προγραμματιστεί 25 πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. 

Αναλυτικά, οι τράπεζες το δ’ τρίμηνο του 2018 έχουν αποστείλει 887 επιστολές για εκποίηση ακινήτων αξίας €219,4 εκατ., σε σχέση με 863 επιστολές το προηγούμενο τρίμηνο. Από τα στοιχεία της ΚΤ φαίνεται πως, παρά την ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου τον περασμένο Ιούλιο για αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τους τελευταίους τρείς μήνες του 2018 μειώθηκε ο αριθμός των προγραμματισμένων πλειστηριασμών. Συγκεκριμένα, είχε προγραμματιστεί η πώληση 525 ακινήτων αξίας €150,6 εκατ. μέσω της πρώτης φάσης του πλειστηριασμού. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο έχουν μειωθεί οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί, οι οποίοι ήταν 930.

Εκτός από τις 32 πρώτες κατοικίες, έχει προγραμματιστεί να εκποιηθούν 118 κατοικίες ή διαμερίσματα υπό ανέγερση αξίας €31,2 εκατ., 72 εμπορικά ακίνητα αξίας €38,8 εκατ., 42 οικόπεδα αξίας €8,9 εκατ., 257 αγροτεμάχια αξίας €56,1 εκατ., καθώς και ένα άλλο είδος περιουσίας αξίας €657 χιλ.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2018 πωλήθηκαν με πλειστηριασμό 86 ακίνητα αξίας €6,9 εκατ. από τα οποία τα 72 πωλήθηκαν στον πρώτο πλειστηριασμό και τα 14 στο δεύτερο. Η τιμή πώλησης των ήταν €5,1 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, στον πρώτο πλειστηριασμό έχουν εκποιηθεί οκτώ υπό ανέγερση διαμερίσματα και κατοικίες με αγοραία αξία τις €756 χιλ. ενώ η τιμή πώλησης ήταν €641 χιλ. Επίσης εκποιήθηκαν δέκα εμπορικά ακίνητα, συμπεριλαμβάνων γραφείων και καταστημάτων αξίας €564 χιλ. τα οποία πωλήθηκαν στην τιμή των €465 χιλ. Βγήκαν επίσης στο σφυρί και τέσσερα οικόπεδα αξίας €748 χιλ., τα οποία τελικά πωλήθηκαν προς €598 χιλ. Εκποιήθηκαν και 50 χωράφια αξίας €2,6 εκατ., τα οποία πωλήθηκαν στα €2,2 εκατ. 

Στον δεύτερο πλειστηριασμό βγήκαν δύο διαμερίσματα και κατοικίες αξίας €550 χιλ. τα οποία πωλήθηκαν €424 χιλ. Επίσης, περιλαμβάνονταν πέντε οικόπεδα αξίας €1,2 εκατ. τα οποία πωλήθηκαν προς €1,05 εκατ. και επτά χωράφια αξίας  €274 χιλ. τα οποία πωλήθηκαν στην τιμή των €235 χιλ.  

Στο μεταξύ, 485 ακίνητα έχουν πωληθεί απευθείας σε τρίτους μετά την αποτυχία του πρώτου πλειστηριασμού. Τέλος 26.781 ακίνητα έχουν αγοραστεί από τον ενυπόθηκο δανειστή μετά την πάροδο έξι μηνών ή ενός έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πρώτου πλειστηριασμού τον Ιούλιο του 2018, έναντι ποσού €27,2 εκατ.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος