Έναν χρόνο μετά την ενδυνάμωση του νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις εκποιήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν την Παρασκευή νέα πρόταση νόμου με την οποία επιδιώκουν να επιβραδύνουν τη διαδικασία των εκποιήσεων. Ουσιαστικά, η αντιπολίτευση με τη νέα νομοθετική προσπάθεια θα επιχειρήσει να πάρει από τις τράπεζες τα όπλα που τους έδωσε πέρσι.

 Την πρόταση νόμου συνυπογράφουν το ΔΗΚΟ, οι Οικολόγοι και η Αλληλεγγύη. Μόνο με τη στήριξη των τριών κομμάτων η πρόταση δεν αποκτά την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εγκριθεί, γι' αυτό τα κόμματα άρχισαν διαβουλεύσεις έτσι ώστε να λάβουν τη στήριξη των βουλευτών του ΑΚΕΛ και της ΕΔΕΚ. Με την πρόταση νόμου, επιδιώκεται να αλλάξουν δώδεκα σημεία της διαδικασίας των εκποιήσεων. Μεταξύ άλλων προτείνουν:

  • – Επιμήκυνση της προθεσμίας εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης από 30 σε 45 ημέρες.
  • – Ο διορισμός των δύο εκτιμητών θα γίνεται από τον προκαθορισμένο κατάλογο που διατηρεί ο διευθυντής Κτηματολογίου για να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εκθέσεών τους για τον καθορισμό της αγοραίας αξίας.
  • – Ο ενυπόθηκος δανειστής να ενημερώνει ενδιαφερόμενους αγοραστές για το ενυπόθηκο ακίνητο αντί απλώς να δύναται να παρέχει ενημέρωση εάν το επιθυμεί.
  • – Επέκταση του χρόνου που διατηρείται η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης στο 80% της αγοραίας αξίας από 3 μήνες σε 6 μήνες, και η διατήρηση του 50% της αγοραίας αξίας ως επιφυλασσόμενης τιμής στο διηνεκές.
  • - Επιμήκυνση της περιόδου που ακολουθεί την ειδοποίηση ότι το ενυπόθηκο ακίνητο θα εκπλειστηριασθεί από 30 σε 45 ημέρες ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος αντίδρασης από τον ενυπόθηκο δανειολήπτη και την καλύτερη δυνατότητα εξασφάλισης πώλησης στις επιφυλασσόμενες τιμές.
  • – Διασφάλιση του συνταγματικού δικαιώματος σε στέγη στο πλαίσιο πλειστηριασμού κατ’ αναλογίαν των διατάξεων του βασικού νόμου. 
  • – Διαγραφή της πρόνοιας για τον συνυπολογισμό των τόκων και τύχον δικαστικών εξόδων ως εξασφαλισμένα από αρχική υποθήκη ακινήτου πριν τη διάσπασή της σε διακριτές νέες υποθήκες.

Παράλληλα ΔΗΚΟ, Οικολόγοι και Αλληλεγγύη στοχεύουν στην εξάλειψη των αδικιών που προκαλούνται από τον νόμο και εξουδετερώνουν την ισχύ του απαγορευτικού δικαστικού διατάγματος. Τώρα για να σταματήσει ένας πλειστηριασμός, απαιτείται πέρα από την έκδοση σχετικού δικαστικού διατάγματος και η καταχώρηση νέας διαδικασίας αίτησης. Επίσης προτείνουν τη διασαφήνιση των λόγων, τους οποίους μπορούν να προβάλουν οι ενυπόθηκοι οφειλέτες για να μην βγει στο σφυρί το ακίνητό τους.

Όπως προτείνουν η αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού μπορεί να βασίζεται στις ενέργειες των τραπεζών με τις υπερχρεώσεις, τις καταχρηστικές ρήτρες και με την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων. Με την πρόταση περιλαμβάνονται πρόνοιες με τις οποίες δεν αφήνεται η ευχέρεια στα δικαστήρια να θεωρήσουν το θέμα ως χρηματικής φύσης, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, εφόσον πρόκειται για μη αναστρέψιμη και οριστική απώλεια ακινήτου.

Επιπλέον τα δικαστήρια θα έχουν την υποχρέωση για να ελέγχουν εάν οι τράπεζες προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούν η σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για αναδιάρθρωση χορηγήσεων ή αν εκμεταλλεύονται και καταχρώνται τη δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας εκποίησης.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος