Τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών παρουσίασαν οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία και η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δείκτης τιμών κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση από το 2010 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Οι τιμές παρουσιάζουν συνεχή αύξηση από το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Στο πρώτο τρίμηνο του 2015 υπάρχει διακοπή στη χρονοσειρά λόγω αλλαγής των μεταβλητών του υπολογιστικού μοντέλου.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2018 η αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,6%.

Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 0,8% έναντι αύξησης 3,5% το τέταρτο τρίμηνο.

Ο δείκτης μετρά τη μεταβολή της μέσης τιμής των οικιστικών μονάδων και καλύπτει όλους τους τύπους οικιστικών μονάδων, καινούρια και υφιστάμενα. Η αξία της γης περιλαμβάνεται στην τιμή.

Η πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους επί μέρους δείκτες και τους συντελεστές στάθμισης είναι το τμήμα κτηματολογίου.

Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εκτιμήσεις της Cystat διαφέρουν από αυτές της Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης τιμών ακινήτων της ΚΤ δείχνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,6% το τρίτο τρίμηνο του 2018 έναντι αύξησης 1,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Μικρότερη αύξηση στην ΕΕ

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat οι τιμές των ακινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4% το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Στην ευρωζώνη η αύξηση στις τιμές ακινήτων διαμορφώθηκε επίσης στο 4%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (11,3%), την Τσεχία (9,4%) και την Πορτογαλία (9,2%).

Μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές των ακινήτων στην Ιταλία.