Ακριβά πολυτελή ακίνητα είναι η εικόνα της σημερινής κτηματαγοράς. Και όπως διαφαίνεται από τις άδειες οικοδομής που κατατίθενται στα επί μέρους επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία αυτή είναι και η μελλοντική πορεία του κλάδου. Η μέση αξία μιας οικιστικής μονάδας ανέρχεται στο μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ συγκριτικά με πέρσι η ετήσια αύξηση στην αξία των νέων αδειών οικοδομής ξεπέρασε το 116%. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η αξία των μεγάλων έργων τετραπλασιάστηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 εκδόθηκαν 3.393 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 3.110 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Με αυτές τις άδειες υπολογίζεται να ανεγερθούν 4.200 οικιστικές μονάδες, από ό,τι 2.839 πέρσι, καταγράφοντας 48% αύξηση. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 116% φτάνοντας το €1,7 δισ. σε σχέση με €788,7 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Μόνο για τον Ιούνιο, κατατέθηκαν 573 άδειες οικοδομής για 812 οικιστικές μονάδες. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €208,7 εκατ. και το συνολικό εμβαδόν τις 189,1 χιλ. τετραγωνικά μέτρα. 

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου του 2019 (που αντανακλά τη μελλοντική πορεία του κλάδου) είναι αυτή της πολυτέλειας και των μεγάλων οικοδομημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2019, η πλειοψηφία των οικιστικών μονάδων αφορά 336 μεγάλα έργα. Το 54% των οικιστικών μονάδων (δηλ. 2.263) που αναμένεται να χτιστούν τα επόμενα χρόνια αφορά έργα πολυτελείας. Μάλιστα, η αξία τους τετραπλασιάστηκε από πέρσι και ανήλθε στο €1,2 δισ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η περσινή αξία των μεγάλων έργων ήταν μόλις €384 εκατ. Η εικόνα παραπέμπει στους πύργους που πλέον επεκτείνονται σε όλη την Κύπρο και σε οικιστικές μονάδες σε άλλα έργα πολυτελείας. 

Κατά το περσινό πρώτο εξάμηνο, η πλειονότητα των οικιστικών μονάδων (61%) αφορούσε μικρά έργα (1.738). Από τα €788 εκατ. (που ήταν η περσινή αξία του πρώτου εξαμήνου), η αξία των μικρών έργων αντιστοιχούσε στα €404 εκατ. Έτσι εξισορροπούσε κάπως η κατάσταση ανάμεσα σε μεγάλα και μικρά έργα καθότι τα ποσά δεν απέκλιναν και πολύ μεταξύ τους. 

Παράλληλα, το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 52,1%. Η μεγάλη άνοδος εξηγείται από τον μεγαλύτερο αριθμό των μεγάλων έργων. 

Το συνολικό εμβαδόν για τις άδειες που καταχωρήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2019 έφτασε τα 1.146.216 τετραγωνικά μέτρα από τις 763,6 χιλ. τ.μ. πέρσι. Το εμβαδόν που αναλογεί στα μεγάλα έργα έφτασε τα 691 χιλ. τετραγωνικά μέτρα, από 361 χιλ. τετραγωνικά μέτρα το 2018.

 Πηγή: Ο Φιλελεύθερος