Το 44,3% των συνολικών πωλήσεων ακινήτων του πρώτου ενιαμήνου της χρονιάς κατέλαβαν οι πωλήσεις σε ξένους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα ακίνητα για τα οποία κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα με ξένους αγοραστές ανήλθαν στα 3.430, εκ των οποίων 2.316 αφορούσαν αγοραστές εκτός ΕΕ και τα 1.114 αγοραστές εντός ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές τον φετινό Σεπτέμβριο κατέλαβαν το 41% των συνολικών πωλήσεων, φτάνοντας τις 285, από τις οποίες 175 από αγοραστές εκτός ΕΕ και τα 110 από αγοραστές εντός ΕΕ.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι σε ορισμένες πόλεις τα ακίνητα που πωλήθηκαν σε ξένους, ειδικά σε Ευρωπαίους αγοραστές, τον Σεπτέμβριο μετριούνται στα δάχτυλα.

Σταθερή πρωτιά για την Πάφο

Η Πάφος βγαίνει και πάλι κερδισμένη την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2019, καταλαμβάνοντας το 42% των πωλήσεων σε ξένους, με 1.441 πωλητήρια έγγραφα, από τα οποία 884 από αγοραστές εκτός ΕΕ και 557 από αγοραστές εντός ΕΕ.

Σημειώνεται ότι στην Πάφο καταγράφηκαν οι μισές πωλήσεις σε αλλοδαπούς αγοραστές τον φετινό Σεπτέμβριο, φτάνοντας τις 139, εκ των οποίων 61 εντός ΕΕ και 78 εκτός ΕΕ.

Κερδισμένη και η Λεμεσός

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Λεμεσός, η οποία κατέλαβε το 27,8%, με 954 πωλήσεις σε ξένους την πρώτη εννιαμηνία του 2019, από τις οποίες 749 σε αγοραστές εκτός ΕΕ και 205 σε αγοραστές εντός ΕΕ.

Τον φετινό Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις ακινήτων σε Ευρωπαίους αγοραστές στη Λεμεσό έφτασαν τις 25 ενώ οι πωλήσεις με αγοραστές εκτός ΕΕ ανήλθαν στις 39.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις

Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις σε ξένους την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 διαμορφώθηκαν στις 532, εκ των οποίων 403 αφορούσαν αγοραστές εκτός ΕΕ και 129 αγοραστές εντός ΕΕ.

Για τον Σεπτέμβριο, η Λάρνακα μετρά 29 πωλήσεις από μη Ευρωπαίους αγοραστές και μόλις έξι πωλήσεις από αγοραστές εντός ΕΕ.

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τα ακίνητα για τα οποία κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα με ξένους αγοραστές ανήλθαν το πρώτο ενιάμηνο του έτους στα 265, εκ των οποίων 160 από αγοραστές εκτός ΕΕ και 105 από αγοραστές εντός ΕΕ. 

Η συγκεκριμένη επαρχία μετρά για τον Σεπτέμβριο 14 πωλήσεις από μη Ευρωπαίους αγοραστές και 10 από αγοραστές εντός ΕΕ.

Τελευταία στις πωλήσεις ακινήτων σε ξένους κατατάσσεται για την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου η Λευκωσία, με 238 πωλητήρια έγγραφα, από τα οποία 120 από αγοραστές εκτός ΕΕ και 118 από αγοραστές εντός ΕΕ.

Για τον Σεπτέμβριο, η πρωτεύουσα μετρά μόλις οκτώ πωλήσεις σε αγοραστές εντός ΕΕ και 15 σε αγοραστές εκτός ΕΕ.

Πηγή: Inbusinessnews