Άλλα 120 ακίνητα που ανήκαν στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), συνολικής αξίας €50 εκατ., θα αξιοποιηθούν από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και από το κράτος για να στεγαστούν και κρατικές υπηρεσίες. Τα ακίνητα του Συνεργατισμού τα διαχειρίζεται η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχεία (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Tο Υπουργικό Συμβούλιο στo πλαίσιο της ορθολογιστικής διαχείρισης των κτηρίων του Συνεργατισμού ενέκρινε την απόκτηση των 120 ακινήτων για δημόσια χρήση. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα 120 ακίνητα, τα 105 θα παραχωρηθούν σε δήμους και σε κοινότητες, ενώ τα υπόλοιπα δεκαπέντε ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση κρατικών υπηρεσιών. Μεταξύ των ακινήτων του Συνεργατισμού που θα αξιοποιήσει το κράτος για να στεγαστούν κυβερνητικές υπηρεσίες, είναι τα εξής:

  • - πρώην κεντρικά γραφεία της ΣΠΕ Καϊμακλίου, στο Καϊμακλί
  • - πρώην κεντρικά γραφεία Συνεργατισμού, στην Έγκωμη
  • - το κτήριο που στεγαζόταν προηγουμένως  το υπουργείο Υγείας στην Παλουριώτισσα 
  • - εξαώροφο κτήριο στην οδό Γρίβα Διγενή, στη Λεμεσό, (ενορία Αγίου Νικολάου)
  • - πρώην κεντρικά γραφεία της ΣΠΕ Γεροσκήπου.

Η απόφαση είναι συνέχεια της πρώτης φάσης παραχώρησης των ακινήτων του Συνεργατισμού που αποφασίστηκε τον περασμένο Μάιο. Τότε είχε αποφασιστεί η απόκτηση 309 ακινήτων του Συνεργατισμού αξίας €82 εκατ., από τα οποία τα 305 προορίζονται για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα υπόλοιπα θα στεγαστούν κυβερνητικές υπηρεσίες. Επίσης, είχε αποφασιστεί όπως άλλα τρία ακίνητα αξίας €22 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών.

Πρόκειται για το κτήριο όπου στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού αξίας €3,2 εκατ., τώρα θα στεγαστεί το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και 10ώροφο κτήριο στη λεωφόρο Πρόδρομου στη Λευκωσία, στο οποίο ήδη στεγάζονται το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και υπηρεσίες του τμήματος Μεταλλείων και Περιβάλλοντος. Επίσης και το κτήριο στην οδό Κωστή Παλαμά στη Λευκωσία, το οποίο γειτνιάζει με το υπουργείο Οικονομικών. Στο συγκρκριμένο κτήριο θα μεταφερθούν τα εξωτερικά ιατρεία και οι οδοντιατρικές υπηρεσίες από το παλαιό νοσοκομείο Λευκωσίας. Βάσει της προηγούμενης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό αξίας €3,2 εκατ., το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως θεατρικός χώρος.

Να σημειωθεί πως με την απόκτηση των ακινήτων από το κράτος θα υπάρξει ισόποση μείωση της οφειλής της ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος. Τα ακίνητα θα παραχωρηθούν στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό τη μορφή μίσθωσης έναντι συμβολικού αντίτιμου ίσου με το 0,3% της τιμής απόκτησης του ακινήτου. Για παράδειγμα, εάν η αξία ενός ακινήτου είναι €100 χιλ., τότε ο δήμος ή κοινότητα θα καταβάλλει €300 τον χρόνο. Η μίσθωση θα είναι για 20 χρόνια με προοπτική ανανέωσης για άλλα 20 χρόνια. 

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος