Χαλαρώσεις ζητούν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για το Σχέδιο «Εστία». Υποστηρίζουν πως δανειολήπτες οι οποίοι οριακά ξεπερνούν τα εισοδηματικά κριτήρια ή η αξία της κύριας τους κατοικίας είναι ελαφρώς πιο ψηλή από αυτά που προνοούνται, αποκλείονται από το Σχέδιο.

Ανέφεραν πως οι συγκεκριμένες περιπτώσεις δανειοληπτών θεωρούνται γκρίζες περιπτώσεις. Ουσιαστικά η Βουλή απαιτεί οι τράπεζες να κάνουν τα στραβά μάτια και να αποδέχονται τέτοιες αιτήσεις. Βάσει των προνοιών του Σχεδίου, δυνητικά δικαιούχοι στο «Εστία» είναι οι δανειολήπτες των οποίων η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας τους δεν ξεπερνά τις €350 χιλ. Παράλληλα τα εισοδηματικά κριτήρια κυμαίνονται από €20 χιλ. μέχρι €60 χιλ. και τα οποία είναι σε συνάρτηση με τη σύνθεση της οικογένειας.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση της πορείας του Σχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας ανέφερε πως εάν μια τράπεζα κρίνει πως αίτηση που υποβάλλεται είναι γκρίζα, τότε θα πρέπει να απευθύνεται στην ειδική επιτροπή. Εκ μέρους του Συνδέσμου Τραπεζών ο Μιχάλης Κρονίδης σημείωσε πως θα πρέπει να τους αποσταλεί γραπτώς από την κυβέρνηση, εάν θα αποδέχονται αιτήσεις που αφορούν γκρίζες περιπτώσεις.

Είπε, επίσης, πως υπάρχουν περιπτώσεις δανειοληπτών που η αξία της κατοικίας τους είναι €1 εκατ. και υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο «Εστία», για να σταματήσουν οι διαδικασίες των εκποιήσεων. Τα μέλη της επιτροπής κάλεσαν τους εμπλεκομένους μέχρι τη Δευτέρα να λύσουν τον γρίφο των οριακών δανειοληπτών. Το αίτημα της Βουλής έρχεται λίγες ώρες μετά την παράταση που δόθηκε στην υποβολή των αιτήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου.

Στο μεταξύ οι τράπεζες αποδέχονται αιτήσεις και από δανειολήπτες τα δάνεια των οποίων τον Σεπτέμβριο του 2017 ήταν εξυπηρετούμενα μετά από αναδιάρθρωση, ωστόσο στη συνέχεια τα δάνεια μετατράπηκαν σε μη εξυπηρετούμενα. Οι τράπεζες, όπως λέχθηκε, αποστέλλουν «μαρκαρισμένες» τις συγκεκριμένες αιτήσεις, αλλά και τις αιτήσεις των μη βιώσιμων δανειοληπτών.

Να σημειωθεί πως έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις στα έγγραφα που προσκομίζουν οι αιτητές για να διευκολυνθούν. Συγκεκριμένα, αντί έκδοσης πιστοποιητικού από το κτηματολόγιο, θα γίνεται αποδεκτή δήλωση στις περιπτώσεις που η οικογένεια του δανειολήπτη δεν διαθέτει ακίνητη ιδιοκτησία. Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα πιστοποιητικά από το κτηματολόγιο με την αξία του ακινήτου με τιμές του 2013, αντί με τιμές του 2018. Τα αποτελέσματα του Σχεδίου είναι απογοητευτικά. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου υποβλήθηκαν 682 αιτήσεις στις τράπεζες, από τις οποίες οι 230 είναι πλήρως συμπληρωμένες. Μάλιστα, μέσα σε δύο ημέρες υποβλήθηκαν 107 αιτήσεις.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος