Κάλεσμα στους δανειολήπτες για υποβολή αίτησης ένταξης στο σχέδιο Εστία μέχρι το τέλος του 2019 απευθύνει η Ελληνική Τράπεζα, η οποία έλαβε μέχρι στιγμής 100 αιτήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο παίρνει παράταση, δίνοντας την ευκαιρία σε δικαιούχους δανειολήπτες για να υποβάλουν την αίτηση τους και να επωφεληθούν από τους όρους του σχεδίου αλλά και από την κρατική χορηγία, η οποία είναι ίση με το ένα τρίτο της δόσης των δανείων, υπό συγκεκριμένους όρους.

«Το σχέδιο Εστία προσφέρεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, στη βάση συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Απώτερος σκοπός του είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας των δυνητικά επιλέξιμων δανειοληπτών», σημειώνεται.   

Μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του σχεδίου Εστία ως ακολούθως:

  • -Περίοδος υποβολής αιτήσεων από τους δανειολήπτες: 02/09/2019 – 31/12/2019
  • -Αξιολόγηση επιλεξιμότητας από τις τράπεζες: 02/09/2019 – 10/01/2020
  • -Διαδικασία αναδιάρθρωσης από τις τράπεζες: 02/09/2019 – 31/01/2020
  • -Έγκριση διαδικασίας από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Αρμόδιος Φορέας): 02/09/19 – 15/05/2020.

Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2019, η Ελληνική Τράπεζα έλαβε περίπου 100 αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο Εστία, για τις οποίες είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης ή/και περισυλλογής στοιχείων.

Η Ελληνική Τράπεζα παροτρύνει όλους τους δυνητικά επιλέξιμους δανειολήπτες της να υποβάλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους, έχοντας θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς για τη στήριξη όσων χρειάζονται βοήθεια με τη συμπλήρωση της αίτησης τους. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία διαχείρισης δανείων (APS Debt Servicing Cyprus Ltd) που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας.

Πηγή: Stockwatch