Δουλειά σε 35.226 οικογένειες έδωσε ο κατασκευαστικός τομέας και σε 68.773 ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Οι ξένοι εργαζόμενοι, κοινοτικοί και τρίτων χωρών, απασχολούνται κατά πλειοψηφία στην τουριστική βιομηχανία και μετά ακολουθούν οι Κύπριοι. Αντίθετα ο κατασκευαστικός τομέα  απασχολεί τους περισσότερους Κύπριους και μετά ακολουθεί το ξένο εργατικό δυναμικό.

Με βάση τα στοιχεία των ενεργών εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Κύπριοι που απασχολήθηκαν στα ξενοδοχεία και εστιατόρια το 2018 ήταν 46,5% (32.005), οι κοινοτικοί εργαζόμενοι 44,1% (30.311), αυτοί που προέρχονται από τρίτες χώρες 9,1% (6.286).

Πιο αναλυτικά οι εργαζόμενοι Κύπριοι στην Λευκωσία ήταν 7.574, στην Λεμεσό 7.602, στην Λάρνακα 4.765,  στην επαρχία Αμμοχώστου  7.326 και στην Πάφο 4.738. Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ήταν 1.897 στην Λευκωσία, 1.496 στην Λεμεσό, 1.017 στην Λάρνακα, 747 στην επαρχία Αμμοχώστου και 1.129 στην Πάφο. Οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που δούλεψαν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία ήταν 5.739 στην Λευκωσία, 5.020 στην Λεμεσό, 3.491 στην Λάρνακα, 7.835 στην επαρχία Αμμοχώστου και 8.226 στην Πάφο.

Ο κατασκευαστικός τομέας με βάση τις εισφορές στο ΤΚΑ απασχόλησε 53,5% Ελληνοκύπριους που αντιστοιχεί σε 18.862 εργαζόμενους. Το 34,1% των εργαζομένων ήταν κοινοτικοί που σημαίνει 12.008 εργαζόμενους, το 10,3%  ήταν από τρίτες χώρες που αντιστοιχεί σε 3.642 άτομα και 2% Τουρκοκύπριοι. Πιο αναλυτικά οι περισσότεροι Κύπριοι εργαζόμενοι 6.990 απασχολήθηκαν σε κατασκευαστικά έργα που έγιναν στη Λευκωσία, οι 5.374 στη Λεμεσό, οι 3.037 στη Λάρνακα, οι 1.278 στην επαρχία Αμμοχώστου, οι 2.183 στην Πάφο. Οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στις κατασκευές ήταν 3.910 στη Λευκωσία, 3.563 στη Λεμεσό, 1.476 στη Λάρνακα, 890 στην επαρχία Αμμοχώστου και 2.169 στην Πάφο. Οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες ήταν 857 στη Λευκωσία, 1.464 στη Λεμεσό, 238 στη Λάρνακα, 63 στην επαρχία Αμμοχώστου και 1.020 στην Πάφο. 

Η σύγκριση των ποσοστιαίων μεταβολών για το σύνολο των μισθωτών στον κατασκευαστικό τομέα για την περίοδο 2011-2018 έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για έναν κλάδο που επηρεάστηκε από την κρίση και στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική πορεία. To 2012 σε σύγκριση με το 2011 υπήρξε μείωση μισθωτών Κυπρίων στις κατασκευές 10,9%, το 2013 έφθασε 17,7%, το 2014 η μείωση υποχώρησε στο 11,4% και το 2015 ήταν ακόμη πιο μικρή φθάνοντας στο 2,8%.

Αλλαγή εικόνας υπάρχει από το 2016 και μετά όταν ο κατασκευαστικός κλάδος άρχισε να παίρνει τα πάνω του. Το 2016 ο αριθμός των μισθωτών Κυπρίων αυξήθηκε 5,2%, το 2017 η άνοδος ήταν 14,7% και το 2018 στο 7,6%. Το 2017 και 2018 το σύνολο των εργαζομένων στις κατασκευές ανεξαρτήτου υπηκοότητας σημείωσε αύξηση 25,8% και 16,4%.

Στην τουριστική βιομηχανία το 2012 υπήρξε αύξηση των μισθωτών Κυπρίων κατά 9% ενώ από τρίτες χώρες υπήρξε μείωση 38,5%. Στους κοινοτικούς μισθωτούς η άνοδος ήταν 6,8%. Το 2013 σημειώθηκε αύξηση 10,5% στους μισθωτούς Κυπρίους, μείωση 11,9% και 9,9% αντίστοιχα στους αλλοδαπούς και κοινοτικούς εργαζόμενους. Το 2014 σημειώθηκε άνοδος 9,7% για τους Κυπρίους, μείωση 6,8% για εργαζόμενους από τρίτες χώρες και αύξηση 1,1% για κοινοτικούς. Το 2015 η αύξηση μισθωτών Κυπρίων ήταν 3,9%, το 2016 στο 7,1%.

Οι αλλοδαποί αυξήθηκαν 23,1% και οι κοινοτικοί 10,2%. Το 2017 η αύξηση για τους Κύπριους ήταν 6,2% για τους αλλοδαπούς και κοινοτικούς 27% και 11,1% αντίστοιχα. Το 2018 η άνοδος ήταν 1,2% για τους Ελληνοκύπριους, 26,7% για τους Τουρκοκύπριους, 23,9% για τρίτες χώρες και 10,9% για κοινοτικούς.  

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος