Μετά το Σχέδιο Εστία, η Κυβέρνηση ετοιμάζει κοινωνικό πρόγραμμα για τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι ακόμη και να εντάσσονταν στο Σχέδιο δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πρόκειται για το γνωστό Σχέδιο για τους μη βιώσιμους δανειολήπτες, για το οποίο γίνεται συζήτηση από τον περασμένο Σεπτέμβριο και όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή, είναι εντελώς διαφορετικό από το Εστία. 

Η Κυβέρνηση ακόμη δεν κατέληξε στην τελική μορφή που θα έχει το κοινωνικό πρόγραμμα, ωστόσο, κυβερνητική πηγή, δήλωσε πως αυτό θα καθοριστεί όταν αξιολογηθούν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για το Εστία. Όπως μας λέχθηκε, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων, θα ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματος αλλά και του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων που αφορά. 

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει πολλά σενάρια, με τα οποία οι ευάλωτοι δανειολήπτες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να αποπληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες αλλά και για να προστατεύσουν την κύριά τους κατοικία. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι:

– Καταβολή ενοικίου αντί δόσης. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες θα μπορούν να διαμένουν στην κατοικία τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο ενοίκιο είτε στο κράτος είτε στην τράπεζα από την οποία έλαβαν δάνειο και ως εξασφάλιση έχουν την κύρια κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη διαδικασία καταβολής του ενοικίου, τα ακίνητα θα μεταβιβαστούν στις τράπεζες ή στο κράτος. Όταν αυξηθούν τα εισοδήματα των δανειοληπτών που θα καταβάλλουν ενοίκιο, θα τους δίνεται δικαίωμα να επαναγοράζουν την κατοικία τους.

– Για όσους δανειολήπτες εκποιηθεί η κατοικία τους, εξετάζεται η μετακίνησή τους σε ακίνητα του κράτους έναντι χαμηλού ενοικίου.

Πάντως, άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν σχέδια στέγασης στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες καταβάλουν χαμηλά ενοίκια. Αυτό που εξετάζει η Κυβέρνηση είναι το κοινωνικό πρόγραμμα να συνάδει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να μην είναι αντίθετο με τις νομοθεσίες που αφορούν κρατικές ενισχύσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως δικαιούχοι θα είναι ενδεχομένως μόνο όσοι υπέβαλαν ήδη αίτηση στο Εστία και θα απορριφθούν.

Στο μεταξύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019, υποβλήθηκαν πέραν των 5.400 αιτήσεων για δάνεια ύψους €1,4 δισ., παρόλο που αρχικά οι τράπεζες εκτιμούσαν πως θα υποβληθούν πέραν των 10 χιλ. αιτήσεων για δάνεια ύψους 3,4 δισ. Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, σε γραπτή δήλωσή του, τονίζει πως ο τελικός αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το 50% των δικαιούχων. «Η Κυβέρνηση επιθυμεί να ευχαριστήσει όσους δανειολήπτες υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να επωφεληθούν από τις πρόνοιες ενός γενναιόδωρου κρατικού Σχεδίου, που σκοπό έχει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία όσων πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», συμπληρώνει. 

Υπενθυμίζεται πως τις δύο τελευταίες ημέρες πριν από την εκπνοή των αιτήσεων, υποβλήθηκαν 2.600 αιτήσεις, κυρίως στην Τράπεζα Κύπρου και στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Ένας από τους λόγους που οδήγησε τους δανειολήπτες στην υποβολή αιτήσεων την τελευταία στιγμή, είναι και η τρίμηνη παράταση που δόθηκε για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Μαρτίου, οι δανειολήπτες μπορούν να προσκομίσουν στις τράπεζες τα σχετικά πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις.

Πάντως, οι τράπεζες δεν θεωρούν δεδομένο πως οι 2.600 δανειολήπτες θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες εξετάζουν τις αιτήσεις για να διαπιστώσουν κατά πόσο οι δανειολήπτες πληρούν τα κριτήρια, για να ενταχθούν στο Σχέδιο. Ακολούθως οι αιτήσεις θα σταλούν στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο θα τις επαναξιολογήσει και να αποφασίσει πόσοι τελικά θα επωφεληθούν του Εστία.

Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει πολλά σενάρια, με τα οποία οι ευάλωτοι δανειολήπτες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να αποπληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες αλλά και για να προστατεύσουν την κύριά τους κατοικία. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι:

– Καταβολή ενοικίου αντί δόσης. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες θα μπορούν να διαμένουν στην κατοικία τους καταβάλλοντας το αντίστοιχο ενοίκιο είτε στο κράτος είτε στην τράπεζα από την οποία έλαβαν δάνειο και ως εξασφάλιση έχουν την κύρια κατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη διαδικασία καταβολής του ενοικίου, τα ακίνητα θα μεταβιβαστούν στις τράπεζες ή στο κράτος. Όταν αυξηθούν τα εισοδήματα των δανειοληπτών που θα καταβάλλουν ενοίκιο, θα τους δίνεται δικαίωμα να επαναγοράζουν την κατοικία τους.

– Για όσους δανειολήπτες εκποιηθεί η κατοικία τους, εξετάζεται η μετακίνησή τους σε ακίνητα του κράτους έναντι χαμηλού ενοικίου.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος