Άδειες οικοδομής για 98 μεγάλα έργα αξίας περίπου €185 εκ. εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά το πρώτο δίμηνο του 2020. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας κατά την εν λόγω περίοδο εκδόθηκαν συνολικά 1.129 άδειες οικοδομής αξίας περίπου €346 εκ. και με συνολικό εμβαδόν 315.553 τετραγωνικών μέτρων. 

Όσον αφορά τα οικιστικά κτήρια, με τις άδειες προβλέπεται να ανεγερθούν 1.376 οικιστικές μονάδες. Από αυτές τις άδειες οι 610 αφορούν μονοκατοικίες, συνολικής αξίας €126,4 εκ.. Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν 202 άδειες οικοδομής για κτήρια με δύο ή περισσότερες κατοικίες με τις οποίες θα ανεγερθούν 896 οικιστικές μονάδες συνολικής αξίας €147,2 εκ..

Το πρώτο δίμηνο του 2020 παραχωρήθηκαν 150 άδειες οικοδομής για μη οικιστικά κτήρια εκ των οποίων οι 23 αφορούν ξενοδοχεία και παρόμοια κτήρια συνολικής αξίας €22,9 εκ.. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκαν 2 άδειες για ξενοδοχεία, 6 άδειες για τουριστικά διαμερίσματα και χωριά και 15 άδειες για εστιατόρια, καφετέριες και μπιραρίες. Παράλληλα, κατά την εν λόγω περίοδο παραχωρήθηκαν 20 άδειες οικοδομής για κτήρια γραφείων συνολικής αξίας €16,2 εκ., 19 άδειες για κτήρια χονδρικού και λιανικού εμπορίου αξίας €1,9 εκ., καθώς επίσης και 22 άδειες για βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες συνολικής αξίας €8,6 εκ..

Στη Λευκωσία οι περισσότερες άδειες

Οι περισσότερες άδειες οικοδομής που παραχωρήθηκαν στο πρώτο δίμηνο του 2020 ήταν στην επαρχία Λευκωσίας και συγκεκριμένα ήταν 424. Στην επαρχία Λεμεσού εγκρίθηκαν 361 άδειες οικοδομής, ωστόσο η συνολικής αξία των έργων ήταν στα €120,4 εκ. έναντι €116,9 εκ. στην επαρχία Λευκωσίας. Στην επαρχία Λάρνακας εκδόθηκαν συνολικά 148 άδειες οικοδομής αξίας €56,3 εκ.. Στην επαρχία της Πάφου εκδόθηκαν 142 άδειες οικοδομής συνολικής αξίας €28,6 εκ. και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου εκδόθηκαν 54 άδειες οικοδομής αξίας €23,6 εκ..

Αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2019

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 παρατηρείται αύξηση ύψους 5,6% στον αριθμό των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν (1.069 την αντίστοιχη περίοδο του 2019), 21% στην αξία των αδειών και 10,7% στο συνολικό εμβαδόν, με τον αριθμό των οικιστικών μονάδων να παρουσιάζει αύξηση 22,4%.

Πηγή: Inbusinessnews