Μέσω πρότασης νόμου επιχειρεί ο ΔΗΣΥ να άρει τις ανισότητες και την αδικία για τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων. Με την πρόταση νόμου που υπογράφει ο βουλευτής Γιώργος Γεωργίου, επιχειρείται η επέκταση της προστασίας που παρέχεται στους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακίνητων που καταθέτουν στο κτηματολόγιο τη σύμβαση αγοραπωλησίας, δυνάμει δικαστικού διατάγματος.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι εγκλωβισμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων προστατεύονταν και στην περίπτωση που το σχετικό διάταγμα εκδόθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2019 στη βάση αίτησης που καταχωρήθηκε στο δικαστήριο πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στον νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινητών, είναι περιορισμένες οι διατάξεις που αφορούν την προστασία των αγοραστών, με αποτέλεσμα να καλύπτονται μόνο οι συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτου που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 2014 ή πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2019 μετά από διάταγμα δικαστηρίου. Όπως σημειώνεται, ο περιορισμός τέθηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα, κατά τον χρόνο της θέσπισης της συγκεκριμένης ρύθμισης, να εκκρεμούσαν ενώπιον του Δικαστηρίου αιτήσεις για έκδοση διατάγματος κατάθεσης σύμβασης στο κτηματολόγιο, οι οποίες καταχωρήθηκαν στη βάση τού τότε υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν την προστασία τα πρόσωπα που κατέθεσαν αιτήσεις στο δικαστήριο. Στόχος της πρότασης νόμου είναι η άρση της αδικίας για τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ήδη είχαν αποταθεί στο Δικαστήριο για να εξασφαλίσουν την κατάθεση της σύμβασής τους στο κτηματολόγιο πριν από την έναρξη του νόμου αλλά και το σχετικό διάταγμα του δικαστηρίου δεν έγινε κατορθωτό να εκδοθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος