Οι ψηλοί πύργοι που κτίζονται σε Λευκωσία και Λεμεσό άλλαξαν τον χάρτη της Κύπρου. Όχι μόνο από αισθητικής άποψης, αλλά και από οικονομικής πλευράς. Στα ταμεία του κράτους, αλλά και γενικότερα στην οικοδομική βιομηχανία δόθηκε τονωτική ένεση από την αξία των κατασκευαστικών έργων.

Τη μελλοντική εικόνα του κατασκευαστικού κλάδου δείχνουν οι αριθμοί των αδειών οικοδομής που εκδίδονται για την ανέγερση κτηρίων. Αυτό που παρατηρείται στη γενική εικόνα είναι ότι αυξάνεται η πολυτέλεια, τόσο στα οικιστικά κτήρια, όσο και στα ξενοδοχεία. Μέσα σε πέντε χρόνια διπλασιάστηκε η αξία των κατασκευαστικών έργων.

Ενώ το 2013 η αξία των μεγάλων έργων ήταν στα €512,5 εκατ., το 2017 η αξία τους ξεπέρασε τα €990 εκατ. Μάλιστα, ο αριθμός για το 2018 αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς η αξία των μεγάλων έργων μόνο για το εννιάμηνο του 2018 έφτασε τα €936 εκατ. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018 παρουσίασε η αξία των μεγάλων έργων, η οποία αυξήθηκε κατά 77%, σε σύγκριση με €528 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Από εκεί και πέρα, μελετώντας διαχρονικά τα στοιχεία, διαπιστώνει κανείς ότι τόσο η αξία των οικιστικών κτηρίων, όσο και το εμβαδόν τους έχουν μεγεθυνθεί. Ενώ το εμβαδόν για τις οικιστικές πολυκατοικίες ήταν το 2013 στις 128,5 χιλ. τ.μ., το 2017 διπλασιάστηκε στα 224 χιλ. τ.μ. Χρονιές όπως το 2014 και 2015 ήταν χαμηλές σε οικοδομική δραστηριότητα. Το 2014, το εμβαδόν ήταν μόλις στα 50,8 χιλ. τ.μ., σταδιακά το 2015 ανέβηκε στα 81,9 χιλ. τ.μ. και το 2016 στα 107,3 χιλ. τ.μ.

Το μεγάλο μπουμ έγινε το 2017, ενώ για το εννιάμηνο του 2018 το εμβαδόν ανήλθε στα 234 χιλ. τ.μ. Υπολείπονται τρεις μήνες για να κλείσει το 2018 (σε στοιχεία), επομένως θα ξεπεραστεί κατά πολύ το περσινό ρεκόρ. 

Αυτό που έχει σημασία είναι και η αξία των οικιστικών κτηρίων. Για τις οικιστικές πολυκατοικίες, το 2018 εκδόθηκαν 285 άδειες για 1.531 οικιστικές μονάδες. 

Η αξία τους ανήλθε στα €213,6 εκατ. Το 2013, η αξία ήταν €109 εκατ., ενώ το 2017 διπλασιάστηκε στα €206 εκατ. Η αξία των μικτών πολυκατοικιών από €44,6 εκατ. το 2013, ανήλθε στα €228,7 εκατ. το 2017. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο εννιάμηνο του 2018, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν μόλις €39 εκατ.

Αναφορικά με τα μη οικιστικά κτήρια, για το 2018 εκδόθηκαν άδειες οικοδομής για 26 ξενοδοχεία με αξία τα €203 εκατ. Πέρσι οι αριθμοί ήταν χαμηλότεροι. Κατατέθηκαν 24 άδειες οικοδομής για ξενοδοχεία αξίας €99 εκατ. 

Ο αριθμός των αδειών για ξενοδοχεία αυξάνεται από το 2013. Όχι μόνο ο αριθμός, αλλά και η αξία τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το 2013, κατατέθηκαν 14 άδειες για ξενοδοχεία αξίας  €5 εκατ. Το 2014, κατατέθηκαν 23 άδειες για ξενοδοχεία €20,5 εκατ., το 2015 για 18 ξενοδοχεία €38,6 εκατ. και το 2016 για 19 ξενοδοχεία €51,7 εκατ.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος