Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 εκδόθηκαν συνολικά 6.408 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 5.728 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 11,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε το 2018 κατά 19,5%, ξεπερνώντας τα €2 δισ. από €1,71 δισ. το 2017 και το συνολικό εμβαδόν κατά 11,9%, καθώς διαμορφώθηκε στα 1,725,810 τ.μ. το 2018 από 1,542,663 τ.μ το 2017.  

Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 25,6%, καθώς ανήλθαν στις 6,201 το 2018 από 4,939 το 2017.

Εξάλλου, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Δεκέμβριο του 2018 ανήλθε στις 479.

Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €158,8 εκατ. και το συνολικό εμβαδόν τις 139,9 χιλιάδες τ.μ. 

Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 504 οικιστικές μονάδες.

Πηγή: Inbusinessnews