Πωλήσεις Οικοπέδων
11243, Οικόπεδο 6731 τ.μ. Παραμάλι
€ 680.000
Οικόπεδο 6731 τ.μ. Παραμάλι
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Παραμάλι, Λεμεσός, Κύπρος
Σε καλή περιοχή
 • 6731 Τετραγωνικά μέτρα
11287, Οικόπεδο 670 τ.μ. Καλλιθέα
€ 270.000
Οικόπεδο 670 τ.μ. Καλλιθέα
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Καλλιθέα, Λεμεσός, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 670 Τετραγωνικά μέτρα
11249, Οικόπεδο 1017 τ.μ. Μεσοβούνια
€ 650.000
Οικόπεδο 1017 τ.μ. Μεσοβούνια
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Μεσοβούνια, Λεμεσός, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 1017 Τετραγωνικά μέτρα
11250, Οικόπεδο 2130 τ.μ. Μεσοβούνια
€ 1.200.000
Οικόπεδο 2130 τ.μ. Μεσοβούνια
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Μεσοβούνια, Λεμεσός, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 2130 Τετραγωνικά μέτρα
11295, Οικόπεδο 982 τ.μ. Μαθικολώνη
€ 105.000
Οικόπεδο 982 τ.μ. Μαθικολώνη
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Μαθικολώνη, Λεμεσός, Κύπρος
Σε καλή περιοχή
 • 982 Τετραγωνικά μέτρα
11400, Οικόπεδο 586 τ.μ. Πισσούρι
€ 130.000
Οικόπεδο 586 τ.μ. Πισσούρι
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Πισσούρι, Λεμεσός, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 586 Τετραγωνικά μέτρα
480041012-42, Οικόπεδο 2240 τ.μ. Δερύνεια
€ 310.000
Οικόπεδο 2240 τ.μ. Δερύνεια
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
Σε καλή περιοχή
 • 2240 Τετραγωνικά μέτρα
11377, Οικόπεδο 1637 τ.μ. Μονιάτης
€ 120.000
Οικόπεδο 1637 τ.μ. Μονιάτης
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Λεμεσός, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 1637 Τετραγωνικά μέτρα
11378, Οικόπεδο 6,689 τ.μ. Τουριστική Λεμεσού
€ 1.400.000
Οικόπεδο 6,689 τ.μ. Τουριστική Λεμεσού
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Λεμεσός, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 6689 Τετραγωνικά μέτρα
11393, Οικόπεδο 13,044 τ.μ. - Πύργο
€ 1.235.000
Οικόπεδο 13,044 τ.μ. - Πύργο
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Πύργος, Λεμεσός, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 13 Τετραγωνικά μέτρα
DAL26, Οικόπεδο 545 τ.μ. Καλλιθέα
€ 150.000
Οικόπεδο 545 τ.μ. Καλλιθέα
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 545 Τετραγωνικά μέτρα
DAL27, Οικόπεδο 709 τ.μ. Καλλιθέα
€ 150.000
Οικόπεδο 709 τ.μ. Καλλιθέα
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 709 Τετραγωνικά μέτρα
DAL36, Οικόπεδο 529 τ.μ. Καλλιθέα
€ 150.000
Οικόπεδο 529 τ.μ. Καλλιθέα
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 529 Τετραγωνικά μέτρα
DAL37, Οικόπεδο 581 τ.μ. Καλλιθέα
€ 150.000
Οικόπεδο 581 τ.μ. Καλλιθέα
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 581 Τετραγωνικά μέτρα
CHI14, Οικόπεδο 527 τ.μ. Λατσιά
€ 175.000
Οικόπεδο 527 τ.μ. Λατσιά
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος
Σε καλή περιοχή
 • 527 Τετραγωνικά μέτρα
480041015-10, Οικόπεδο 500 τ.μ. Δερύνεια
€ 109.000
Οικόπεδο 500 τ.μ. Δερύνεια
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
Σε καλή περιοχή
 • 500 Τετραγωνικά μέτρα
480041015-17, Οικόπεδο 590 τ.μ. Δερύνεια
€ 120.000
Οικόπεδο 590 τ.μ. Δερύνεια
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Δερύνεια, Αμμόχωστος, Κύπρος
Σε καλή περιοχή
 • 590 Τετραγωνικά μέτρα
2 Οικόπεδα 585 + 613 τ.μ. Τίμη, Πάφου
€ 110.000
2 Οικόπεδα 585 + 613 τ.μ. Τίμη, Πάφου
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Τίμη , Πάφος, Κύπρος
Με τίτλο ιδιοκτησίας
 • 585 Τετραγωνικά μέτρα
Οικόπεδο 638 τ.μ. Ψιμολόφου
€ 95.000
Οικόπεδο 638 τ.μ. Ψιμολόφου
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Ψιμολόφου, Λευκωσία, Κύπρος
Σε κατοικημένη περιοχή
 • 638 Τετραγωνικά μέτρα
480041012-38, Οικιστικό Χωράφι 540 τ.μ. Φρέναρος
€ 67.000
Οικιστικό Χωράφι 540 τ.μ. Φρέναρος
Προς Πώληση
Διεύθυνση: Φρέναρος, Αμμόχωστος, Κύπρος
Σε καλή περιοχή
 • 540 Τετραγωνικά μέτρα