Του Αντώνη Λοΐζου* 

Υποβάλαμε προ ετών στον τότε Υπουργό Εσωτερικών κ. Συλικιώτη, ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατον ένα άτομο (Υπουργός Εσωτερικών) με όσα προσόντα και να έχει να μπορεί να διοικήσει ένα τέτοιο πολύπλευρο υπουργείο (για τα άλλα υπουργεία δεν γνωρίζουμε, μόνο εκείνο που αφορά τον τομέα μας).  Η συζήτηση προχώρησε με την δική μας πρόταση όπως χρησιμοποιηθούν ιδιώτες βοηθοί με τα ανάλογα προσόντα.  Εμπόδιο ήταν ότι έπρεπε να ζητηθούν προσφορές, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τον στόχο (δηλαδή ο πιο φθηνός να γίνει και ο βοηθός του υπουργού).  Επίσης μια και που επρόκειτο για κάποιου είδους πολιτικής θέσης (με τα διάφορα μέσα), το θέμα θα περιπλεκόταν ακόμη περισσότερο, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι τα υφυπουργεία θα είναι στελεχωμένα με τους καλύτερους.

Υπό τις περιστάσεις μας χαροποίησε ιδιαίτερα η απόφαση για την δημιουργία υφυπουργείου Εμπορίου & Ναυτιλίας.  Το θέμα είναι να επιλεχθούν υφυπουργοί όχι τόσο από κομματικά στελέχη, αλλά άτομα με γνώσεις και εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και όχι πρώην Κυβερνητικοί υπάλληλοι.  Εάν ρωτήσετε τους διάφορους πρώην κτηματολογικούς και διευθυντές Πολεοδομίας που τώρα ιδιωτεύουν, θα σας απαντήσουν ότι “δεν γνώριζαν την κατάσταση από την άλλη πλευρά” – δηλαδή των ιδιωτών, τους προβληματισμούς τους, τις δυσκολίες, την ακατανόητη γραφειοκρατία και τόσα άλλα.  Ο υφυπουργός, όπως προαναφέραμε, θα ήταν καλό να είναι γνώστης και των Κυβερνητικών διαδικασιών για να μη αίρεται και να φέρεται από τους υφιστάμενους Δημόσιους υπαλλήλους που στην πλειοψηφία τους δεν επιθυμούν αλλαγή και ούτε γνωρίζουν πως αυτό θα επιτευχθεί.   Είχαμε τότε αναπτύξει κάποια σχέση αλληλο-ενημέρωσης με τον κ. Συλικιώτη και μια από τις επιτυχίες μας σε αυτές τις ενημερώσεις ήταν και η συνεισφορά μας στην πολεοδομική αμνηστία όσον αφορά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων με “valuation bands” αν και διαφωνήσαμε σε άλλα.

Τώρα δίδεται μια ευκαιρία για διόρθωση των πραγμάτων σε ένα νέο επίπεδο με το νέο πνεύμα της αλλαγής που πρεσβεύει η νέα Κυβέρνηση, ενώ τα δύο νέα υφυπουργεία, εκείνο του Τουρισμού (κ. Περδίος) και της Ναυτιλίας (κα Πηλείδη) έδειξαν τι μπορεί ένα υφυπουργείο να παράξει (που κατά γενική ομολογία τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά) και με άτομα εκτός χώρου της Δημόσιας Υπηρεσίας. Αυτό από μόνο του προσφέρει μια ενθάρρυνση δημιουργίας νέων υφυπουργείων.

Μελετήσαμε τις προδιαγραφές των υφυπουργών όσον αφορά τα καθήκοντα τους και έχουμε απόψεις άνκαι δεν είναι της παρούσης, φθάνει το μέτρο ως τέτοιο να υιοθετηθεί. ΄Ενας υπουργός έχει καθήκοντα τόσο εκείνα του υπουργείου του, όσο και πολιτικά, υπουργικά συμβούλια, υπουργικές επιτροπές, κομματικές συναντήσεις, επιμέρους προβλήματα πολιτών, κηδείες/ομιλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και τόσα άλλα, που είναι ανθρωπίνως αδύνατον να τα αντιμετωπίσει, τόσο από πλευράς χρόνου, όσο και από πλευράς γνώσης, ενώ οι Γενικοί Διευθυντές δεν πιστεύουμε ότι είναι τα κατάλληλα άτομα να βοηθήσουν σε πολιτικές αποφάσεις (και κατ’ επέκταση σας υποβάλλουμε πως ένας Γενικός Διευθυντής ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή μετά από 20 χρόνια και πλέον υπηρεσίας, διδασκόμενος από τους προκατόχους του στη δημόσια υπηρεσία, θα μπορεί να ξεφύγει από τα κατεστημένα της υπηρεσίας, αφού δεν έχει διατρίψει στον ιδιωτικό τομέα;). ΄Εχοντας υπόψη την δυσλειτουργία της Δημόσιας υπηρεσίας και το κόστος που αυτή προκαλεί, το κόστος των υφυπουργείων είναι ελάχιστο με τις εξοικονομήσεις (από πλευράς καλύτερης εκτέλεσης/άμεσες αποφάσεις) με άμεσα αποτελέσματα.  «Συζητώντας προ ετών με τον “συμμαθητή μου” (Α. Λοίζου) Ανδρέα Χρίστου, πρώην υπουργό Εσωτερικών, του ανέφερα (Α.Λ.) ότι “εγώ έχω 72 υπαλλήλους και η ώρα 8.30 μ.μ. κοιμούμαι πάνω στον καναπέ από την κούραση, εσύ πως τα καταφέρνεις”;».

Ελπίζουμε να έχετε παρακολουθήσει την πολύ πετυχημένη σειρά Yes Mr Minister όπου η βάση ήταν ότι, ότι και να επιθυμεί ο υπουργός, εκείνος που διοικεί την υπηρεσία είναι η Δημόσια Υπηρεσία.  Προσθέτουμε ως παράδειγμα την φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας και τόσο το Κτηματολόγιο όσο και το ΤΕΠ με διάφορους τρόπους υιοθετώντας την πάγια τακτική σε εναλλακτικές προτάσεις απαντούν “αυτό δεν γίνεται” θέση που στην καθημερινότητα και αυτοί οι βουλευτές μας που καλούνται όπως μελετήσουν το θέμα, τα έχουν χαμένα.  Σε συνάντηση με μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και αφού τους εξηγήσαμε ορισμένα θέματα για τα ακίνητα μας είπαν “τι θέλετε να κάνουμε αυτά μας λένε οι υπηρεσιακοί πως θα τους διαψεύσω και τι θα τους προτείνω”.  Προς τούτο υποβάλαμε πρόταση για υιοθέτηση βοηθών (2-3 ατόμων ανά βουλευτή) με τους βοηθούς όμως να προτείνονται από τους ίδιους βουλευτές και να εγκρίνονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την επάρκεια τους. ΄Ετσι ναι μεν να είναι κομματικοί από την μια, αλλά να υπάρχει και η ανάλογη ποιότητα από την άλλη.  Η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε χωρίς όμως την πρόνοια για το Πανεπιστήμιο Κύπρου – Και πάλι τα μέσα.

Αυτή είναι η νέα προσέγγιση πραγμάτων χρειάζεται η συνεισφορά όλων όσων μπορούν να προωθήσουν αυτό το θέμα.  Στο τέλος αγαπητοί μας αναγνώστες θα πρέπει όλοι να θυμούμαστε τι κοστίζει μια νέα υπηρεσία και τι θα αποδίδει – ένα είδος cost benefit analysis, πριν την υιοθέτηση της.  ΄Ισως ο Γενικός Ελεγκτής να μπορεί να βοηθήσει ή ξένοι οίκοι συμβούλων.

Αποταθήκαμε στους εκάστοτε Υπουργούς Εσωτερικών για την ρύθμιση της νομοθεσίας για τα κοινόχρηστα και παρόλης της αρχικής τους θετικής προσέγγισης, το θέμα παραμένει στάσιμο εδώ και 10 χρόνια, με τις πάμπολλες οικονομικές, κοινωνικές, ανθρωπιστικές προστριβές.  Παρομοίως απευθύναμε στον νυν Υπουργό Εσωτερικών για την καλυτέρευση της πρότασης για την μείωση ενοικίων/προσιτή κατοικία, πρόταση η οποία υποβλήθηκε κατ’ επανάληψη από το έτος 2013 και του 2017 (πρόσφατα 2019) χωρίς ανταπόκριση, ενώ η προσέγγιση μας στην Βουλή με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα να εμπλέκονται είναι ότι το χειρότερο.

Για τον “νέο” υφυπουργό Εσωτερικών λοιπόν εισηγούμαστε όπως ασχοληθεί με:

  • Πολεοδομικά θέματα
  • Κτηματολογικά θέματα

Τα πιο πάνω καλύπτουν το 40% της εργασίας του υπουργού και θα του επιτρέψει να είναι και ο ίδιος πιο αποτελεσματικός στην δική του υπόλοιπη εργασία και ασφαλώς στα πιο πάνω θέματα.

*F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Λτδ – Εκτιμητές Ακινήτων, Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης

www.aloizou.com.cy

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.