Του Παντελή Λεπτού*

Η ανάκαμψη του κλάδου συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας

Ο τομέας ανάπτυξης γης αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς συντελεστές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Αυτό αναγνωρίζεται στη συνείδηση της κοινής γνώμης και καταγράφεται σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Κυρίως αντανακλάται στη συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας, η οποία το 2017 προσέγγισε το 14%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έμμεση συμμετοχή του σε πολλούς άλλους τομείς και επαγγέλματα. Με ουσιαστική συμβολή στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην τόνωση της ευρύτερης οικονομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην αύξηση του τουρισμού με τη δημιουργία μόνιμου παραθερισμού, στην ενίσχυση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών, ο κλάδος διακρίνεται για τον δυναμισμό και το ρόλο του ως σημαντικός βραχίονας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Οι πωλήσεις ακινήτων και η έκδοση αδειών οικοδομής, που συνεχίζουν να καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση για τέταρτη συνεχή χρονιά, αποτελούν επιβεβαιωτικά στοιχεία. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθούμε στα δεδομένα δύο πολύ σημαντικών δεικτών οι οποίοι επικυρώνουν την ανάκαμψη και τη συμβολή του τομέα: Στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας:

  • Η συνολική απασχόληση στην Κύπρο, κατά την υπό αναφορά περίοδο (2014 - 2017), αυξήθηκε κατά 8,5%, ενώ η απασχόληση στον κλάδο ανάπτυξης γης και οικοδομών αυξήθηκε κατά 14,9%. Η ανεργία στον κλάδο μειώθηκε μεταξύ 2014 και 2017 κατά 60%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2018 οι άνεργοι στον κλάδο ανέρχονταν μόλις στα 2.160 άτομα, έναντι 11.017 στο τέλος του 2014, κάτι που αποδεικνύει ότι ο κλάδος είναι κοντά στη διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Για την προοπτική μιας κοινωνίας, δεν υπάρχει ισχυρότερη συνεκτική δύναμη από τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2018, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου ανέρχονταν σε €2,93 δισ., σημειώνοντας μείωση 42% ή €2,19 δισ. σε σχέση με τέλος του 2014 που ήταν €5,12 δισ. Την ίδια ώρα, το σύνολο των ΜΕΔ, το οποίο ανέρχεται στα €19,91 δισ. σημείωσε μείωση 28,5% ή €7,41 δισ. σε σχέση με τέλος του 2014 που ήταν €27,32 δισ. Η μείωση των ΜΕΔ του τομέα των ακινήτων καθίσταται ακόμη πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη: α) ότι ο κλάδος είχε επηρεαστεί τα μέγιστα από την κρίση που ακολούθησε την κατάρρευση της Lehman Brothers στις ΗΠΑ και β) η μεγαλύτερη διάρκεια ολοκλήρωσης μιας πράξης, έναντι άλλων τομέων το αποτέλεσμα των οποίων είναι πιο γρήγορο.

Όλα τα πιο πάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς τον κλάδο των ακινήτων και την ισχυρή, δυναμική προοπτική για περαιτέρω συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, τα θετικά αυτά αποτελέσματα της προσπάθειας που κατέβαλε τα τελευταία χρόνια το κράτος και οι επιχειρήσεις του τομέα, δεν πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό και επιστροφή σε κακές πρακτικές του παρελθόντος. Ο εφησυχασμός υπονομεύει όσα όλοι μαζί πετύχαμε. Αντίθετα, επιβάλλεται να συνεχίσουμε με υπευθυνότητα τα σταθερά Βήματα στον δρόμο που έχουμε χαράξει, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και διορθώνοντας στρεβλώσεις που παραμένουν. Μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε οριστικά πίσω μας την κρίση και τις συνέπειες της.

Στην προσπάθεια αυτή, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, με τον δυναμισμό, την εξωστρέφεια και τη δημιουργικότητα που πάντα τις χαρακτήριζε. Οι κυπριακές επιχειρήσεις ανάπτυξης γης, είναι στον πυρήνα ανάπτυξης της οικονομίας και της προόδου του τόπου.

* Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών