Του Αντώνη Λοΐζου*

Υπάρχει μια πρόταση νόμου κατατεθειμένη στη Βουλή που προσφέρει κάποια ανάσα στους ταλαίπωρους ιδιοκτήτες ενοικιοστασιακών ακινήτων, όταν οι ενοικιαστές τους δεν πληρώνουν.

Εκτός από τους περιορισμούς στην αύξηση ενοικίου, έχουν προστεθεί και οι καθυστερήσεις στα Δικαστήρια. Έτσι ένας κακοπληρωτής ενοικιαστής είναι δυνατόν να απολαμβάνει ένα π.χ. κατάστημα, μη πληρώνοντας ενοίκιο, να αναμένει τη δικαστική απόφαση μετά από 2-3 χρόνια και μετά να υποβάλει έφεση. Στο τέλος δηλαδή ο κακός ενοικιαστής επιβραβεύεται από την πολιτεία και το όλο σύστημα.

Σε κατάστημα επί της Ερμού & Καλογερά (στη Λάρνακα) μια από τις πλέον εμπορικές περιοχές, ο ενοικιαστής χρεωνόταν €800/μήνα για ένα διπλό κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης εν όψει της όλης οικονομικής κατάστασης προ δύο ετών μείωσε το ενοίκιο σε €500 τον μήνα. Ούτε όμως τώρα ο ενοικιαστής πληρώνει, ούτε καν φεύγει. Ανέλαβε λοιπόν ο ιδιοκτήτης τη διαδικασία έξωσης, αφού πλήρωσε μέχρι τώρα και €700 δικηγορικά, πλην όμως ο ενοικιαστής εξακολουθεί να μην πληρώνει μία δεκάρα.

Εν τω μεταξύ ο ιδιοκτήτης αγόρασε το κατάστημα με δάνειο το οποίο θα εξοφλείτο με δόση €1.800 τον μήνα. Τώρα που δεν υπάρχει το ενοίκιο, έστω των €500, είναι πρόδηλο ότι έχει πρόβλημα με την τράπεζα που τον απειλεί.

Υπό τις περιστάσεις είναι με μεγάλη ικανοποίηση που μελετήσαμε την πρόταση νόμου εκ μέρους τεσσάρων βουλευτών του ΔΗΣΥ για κάποιου είδους διόρθωση της όλης κατάστασης. Η πρόταση του νόμου που τροποποιεί τον νόμο περί ενοικιοστασίου νόμο αναφέρει σε συντομία τα εξής:

● Εφαρμόζεται η έξωση εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώνει για 90 ημέρες και δεν εξοφλήσει το χρέος του σε 14 ημέρες από την ειδοποίηση για έξωση.

● Έστω και εάν ο ενοικιαστής εξοφλήσει το χρέος του στις 14 ημέρες, είναι δυνατόν το Δικαστήριο να μην αποδεχθεί εξόφληση εάν αυτό συμβαίνει επί συστηματικής βάσης.

● Εάν ο ενοικιαστής δε εξοφλεί τα ενοίκιά του εντός περιόδου 6 μηνών από την ανάκτηση κατοχής, τότε το Δικαστήριο είναι δυνατόν να εκδώσει διάταγμα έξωσης και πληρωμής των οφειλόμενων ενοικίων, εκτός και εάν ο ιδιοκτήτης οικειοθελώς χαρίσει στον ενοικιαστή τα οφειλόμενα ενοίκια όπου η έξωση γίνεται σε 3 μήνες.

Είναι μια αρχή αγαπητοί μας αναγνώστες και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες τροποποιήσεις υπέρ των ιδιοκτητών και με προστασία των ενοικιαστών, αλλά όταν αυτοί τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Παραμένουν όμως αρκετά ερωτήματα:

● Πότε θα εξεταστεί αυτή η πρόταση από τη Βουλή; Όπως πάνε τα πράγματα στη Βουλή, όσο χρήσιμη και να είναι αυτή η πρόταση, δεν αναμένεται να συζητηθεί γρηγορότερα από έξι μήνες.

● Ποιος θα καταψηφίσει πρόταση; Οι αριστερές παρατάξεις, ΠΟΒΕΚ κ.λπ., όλοι εκείνοι οι οποίοι για δικούς τους λόγους προσφέρουν προστασία στους κακοπληρωτές.

● Πώς θα λειτουργήσει η ελεύθερη αγορά όταν υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις προστασίας;

● Σε ένα Κράτος που οι πολίτες γύρω στο 30% είναι και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές σε διάφορα ακίνητα, η προσπάθεια αυτή δεν βοηθά μόνο στους ενοικιαστές, αλλά και αρκετούς ιδιοκτήτες.

Δεν σας κάνει εντύπωση η σιγή ιχθύος από τον σύνδεσμο ιδιοκτητών, developers, ΠΟΒΕΚ και άλλους;

* F.R.I.C.S. – Αντώνης Λοΐζου & Συνεργάτες Λτδ – Εκτιμητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης.