Ως σχέδιο με πολλές στρεβλώσεις και αδικίες χαρακτηρίζει το σχέδιο Εστία ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου. Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια σεμιναρίου που διοργάνωσε το Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις, ανέφερε ότι το Σχέδιο αναδεικνύει έναν μεγάλο ηθικό κίνδυνο. Κάλεσε ταυτόχρονα τη Βουλή να συμβάλει στην αντιμετώπιση διαδικαστικών αδυναμιών του Σχεδίου και να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του κατά τρόπο διάφανο και δίκαιο για όλους τους ενταγμένους δανειολήπτες, ελαχιστοποιώντας έτσι τις εγγενείς αδυναμίες του. 

Αρχικά, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ανέφερε ότι επιβραβεύει ομάδες κακοπληρωτών, αδικώντας συμπολίτες μας που έσπευσαν να αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους πριν τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης, σημείωσε ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία εξαιρεί κάποιες ομάδες ευάλωτων δανειοληπτών. Όπως τονίζει ο κ. Ιωάννου, «είναι όλοι εκείνοι που ενώ θα ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα κριτήρια πλούτου, θα κρίνονται από τις τράπεζες οι οποίες θα αποδεχθούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο Εστία, ως μη βιώσιμοι δανειολήπτες εξαιτίας της εισοδηματικής τους ανέχειας ή ακόμα και της ηλικίας τους».

Ένας άλλος λόγος που το σχέδιο θα αδικεί δανειολήπτες, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, είναι επειδή μερικές τράπεζες οι οποίες δεν θα αποδεχθούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Εστία, αποκλείουν αυτόματα από ένταξη στο Σχέδιο, όλους εκείνους τους συμπολίτες μας, με Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια σ’ αυτές τις τράπεζες.

Σε ότι αφορά τα οφέλη από το Σχέδιο Εστία, ο κ. Ιωάννου είπε ότι θα είναι πολλά τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες. Από τη μια, θα γίνει εξορθολογισμός του δανειακού χαρτοφυλακίου και επαύξηση των δεικτών βιωσιμότητας των τραπεζών, γεγονός που θα διευκολύνει τη σταθεροποίηση και ενδεχομένως μείωση των δανειακών επιτοκίων. 

Από πλευράς δανειοληπτών ενταγμένων στο Σχέδιο, ο κ. Ιωάννου υπογραμμίζει ότι το δανειακό τους υπόλοιπο που θα κληθούν να αποπληρώσουν, δεν θα υπερβαίνει την αξία της ενυπόθηκης κύριας κατοικίας τους, νοουμένου ότι η αξία αυτή θα είναι μικρότερη της αξίας του ποσού που οφείλουν. Επομένως, η διαφορά θα διαγράφεται προς όφελος του δανειολήπτη. 

Επιπρόσθετα, ο δανειολήπτης θα καταβάλλει μόνο τα 2/3 της απαιτούμενης δόσης για εξόφληση του δανείου του, ενώ τα επιτόκια σταθεροποιούνται στη βάση συγκεκριμένης φόρμουλας και για τα πρώτα 7 χρόνια απαγορεύεται να υπερβεί το 3,5%. Τέλος, ανέφερε πως για όσους δανειολήπτες είναι ηλικίας κάτω των 47 ετών, θα τους προσφέρεται 25ετής περίοδος αποπληρωμής του δανείου τους.