Του Νίκου Ρώσσου*

Οι υψηλές τιμές των κατοικιών και των ενοικίων, που εμποδίζουν τους πολίτες στην απόκτηση στέγης θα ελαττωθούν όταν αυξηθεί η προμήθεια κατοικιών

Στην τελευταία έκδοσή του το διεθνούς κυκλοφορίας έγκριτο περιοδικό ECONOMIST, ξεκινούσε άρθρο του με τίτλο «Οικονομικά των Κατοικιών» με την εισαγωγή «Toget House Prices Down, Increasesupply». Για να ελαττώσετε τις τιμές των κατοικιών, αυξήστε την προμήθεια των κατοικιών. Η λογική αυτή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Οποιοδήποτε εμπόδιο τίθεται στην οικοδόμηση κατοικιών δεν δικαιολογείται. Το Economist συνεχίζει «Αν οι Πολιτικοί της χώρας αφαιρέσουν κάθε εμπόδιο στην οικοδόμηση κατοικιών περισσότεροι πολίτες ελαττώνει τις τιμές τους κατά 2%.

Η αύξηση των τιμών των κατοικιών δεν δικαιολογείται. Το Economist συνεχίζει «Αν οι Πολιτικοί της χώρας αφαιρέσουν κάθε εμπόδιο στην οικοδόμηση κατοικιών περισσότεροι πολίτες θα είναι σε θέση να τις αγοράσουν».

Συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι 1% αύξησης του αριθμού των κατοικιών ελαττώνει τις τιμές τους κατά 2%.

Η αύξηση των τιμών των κατοικιών επηρεάζει δυστυχώς και τις γεννήσεις, άρα την κανονική και αναγκαία αντικατάσταση ή αύξηση του πληθυσμού διότι τα νέα ζευγάρια όταν ακριβαίνουν οι κατοικίες παρατηρήθηκε ότι αναβάλλουν την τεκνοποιία γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν τέκνα και να πληρώνουν και ψηλές τιμές για κατοικία. Για να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί σήμερα στην Κύπρο, βλέπουμε ότι 250.000 κτήματα, σύμφωνα με στατιστική του Κτηματολογίου δεν χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη γιατί είναι Συνιδιόκτητα και ένας αρχαίος άδικος νόμος που πρέπει να ακυρωθεί, ορίζει ότι όλοι οι Συνιδιοκτήτες πρέπει να συμφωνήσουν για να χωριστεί και να αναπτυχθεί ένα κτήμα, που συγκρατεί δυστυχώς προς μεγάλη ζημιά της Οικονομίας την ανάπτυξη. Τώρα βρίσκεται στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής νέα νομοθεσία για υποχρεωτικό διαχωρισμό, που ετοιμάστηκε ύστερα από 6 ετών προσπάθειες.

Δυστυχώς το Κτηματολόγιο της Λευκωσίας έστειλε στην Επιτροπή ένα καθόλα απαράδεκτο ανασταλτικό και ζημιογόνο ελάχιστο ποσοστό για να δικαιούται ένας να υποβάλει αίτηση διαχωρισμού του κτήματος, το οποίο ζητά να κατέχει ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας 65%. Πόσοι κατέχουν αυτό το 65% ιδιοκτησίας; 

Ευτυχώς πληροφορηθήκαμε ότι μεγάλος αριθμός βουλευτών είναι αντίθετοι με αυτή τη βλαβερή και αναχρονιστική νοοτροπία και προτίθενται να επιμείνουν σε αρκετά χαμηλότερο ποσοστό γιατί διαφορετικά οι πολίτες θα αδυνατούν να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν κατοικία προς μεγάλη ζημιά τους και προς τη δημιουργία μεγάλου αριθμού άστεγων πολιτών.

Ελπίζω να μην καταλήξουμε σε τέτοιο θλιβερό κατάντημα. 

*Οικονομολόγος