Του Νίκου Ρώσσου*

Σε τηλεοπτικό σταθμό παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2019 εκπρόσωπος της Κίνησης για το Δικαίωμα της Στέγης υποστηρίζοντας ότι αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των αστέγων στην Κύπρο.

Όλες οι ενδείξεις μιλούν επίσης για την αδυναμία των νέων ζευγαριών να αποκτήσουν ή να ενοικιάσουν την κατοικία τους λόγω των υψηλών τιμών, που σημαίνει τη δημιουργία μιας άδικης κοινωνίας.

Η πολύ θλιβερή αυτή κατάσταση εκθέτει την Κύπρο διεθνώς και για πολλούς συμπολίτες μας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με διάφορα κατάλληλα μέτρα.

Το πιο κατάλληλο μέτρο είναι η αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων στην αγορά κατοικιών, είτε για ενοικίαση είτε για αγορά γιατί είναι αδιαμφισβήτητος κανόνας ότι η έλλειψη επαρκούς αριθμού ενός προϊόντος στην αγορά συμβάλλει στην αύξηση της τιμής και ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η αύξηση της προσφοράς, στη συγκεκριμένη περίπτωση του αριθμού των κατοικιών. Αυτή τη λύση πρότεινε τελευταία για τη Βρετανία το διεθνές και μεγάλης κυκλοφορίας και πολλής εκτίμησης περιοδικό Economist.

Σύμφωνα με στατιστική του Τμήματος Κτηματολογίου υπάρχουν αδιαχώριστα 250.000 κτήματα που για να διαχωριστούν ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν, σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία την πολύ άδικη και αναχρονιστική, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι γενικώς οι συνιδιοκτήτες, γεγονός που αποδείχθηκε ανέφικτο. Ευτυχώς ύστερα από πάρα πολλές προσπάθειες και συνολικά έξι χρόνια ετοιμάστηκε νέα σύγχρονη νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα υποχρεωτικού διαχωρισμού, ως τη μόνη λύση για αντιμετώπιση της ανάγκης ανάπτυξης των χιλιάδων εγκλωβισμένων αυτών κτημάτων, που σήμερα η άδικη νομοθεσία καταδικάζει τους ιδιοκτήτες να μην μπορούν να αναπτύξουν εδώ και πολλά χρόνια τις ιδιοκτησίες τους.

Έχουμε πληροφορηθεί ότι η νομοθεσία εγκρίθηκε και από την Επιτροπή Εσωτερικών και τώρα θα κατευθυνθεί προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τελική έγκριση.

Κάνουμε έκκληση στους αγαπητούς βουλευτές να καθορίσουν ένα χαμηλό λειτουργήσιμο ποσοστό ιδιοκτησίας ώστε να καταστεί δυνατός ο απεγκλωβισμός μεγάλου αριθμού κτημάτων, για την επίλυση του στεγαστικού και για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ελάττωση της ανεργίας.

Μια άδικη και αμελέτητη πρόταση από την πλευρά λειτουργού του Κτηματολογίου που ζήτησε να οριστεί ποσοστό ιδιοκτησίας 75% (μετά άλλαξε γνώμη και όρισε 65%) θα αδικήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών και θα βάλει τέρμα στην επίλυση του στεγαστικού αυξάνοντας δραματικά τον αριθμό των αστέγων.

Ευτυχώς πολύ μεγάλος αριθμός βουλευτών έδειξαν προοδευτική στάση επιθυμώντας να επιλύσουν τα προβλήματα που αναφέραμε, με τον καθορισμό ενός δίκαιου και λογικού ποσοστού ιδιοκτησίας που να επιλύει τα προβλήματα αντί να καταδικάσει για πάντα τους μικρούς ιδιοκτήτες.

Δεν παραλείπουμε να δηλώσουμε ότι η στάση τους θα βάλει τέρμα και στην άθλια εκμετάλλευση γιατί αποδεδειγμένα υπήρχαν περιπτώσεις εκμετάλλευσης ιδιοκτητών και μάλιστα αγαθοεργών ιδρυμάτων που αναγκάστηκαν να καταβάλουν λύτρα πολλών χιλιάδων ευρώ για να οικοδομήσουν φιλανθρωπικό ίδρυμα.

*Οικονομολόγος