Βρείτε το ακίνητο που ψάχνετε σε

Κύπρο και Ελλάδα

Βρείτε το ακίνητο που ψάχνετε σε

Κύπρο και Ελλάδα

Βρείτε το ακίνητο που ψάχνετε σε

Κύπρο και Ελλάδα

Βρείτε το ακίνητο που ψάχνετε σε

Κύπρο και Ελλάδα

Βρείτε το ακίνητο που ψάχνετε σε

Κύπρο και Ελλάδα

Akinita
Akinita
Slider

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΧΡΗΣΤΙΚΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

H εξαγγελία έργων και η υλοποίηση τους
Ιουλ 20, 2021 19
Του Θέμη Πολυβίου Η προεκλογική περίοδος πέρασε με τους νικητές και ηττημένους να αξιολογούν τα αποτελέσματα και να καθορίζουν τη μελλοντική τους πορεία με στόχο φυσικά τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2023. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε προεκλογικής περιόδου είναι η εξαγγελία…
Το παιχνίδι στα ακίνητα σύντομα θα παίζεται αλλιώς
Ιουλ 16, 2021 30
Του Παύλου Λοΐζου* Το τρίπτυχο τεχνολογία-χρηματοοικονομικά-ακίνητα εξελίσσεται σε ένα από τα ισχυρότερα της διεθνούς οικονομίας. Το συγκεκριμένο τρίπτυχο καλύπτεται από τους όρους FinTech and PropTech, δηλαδή την τεχνολογία που σχετίζεται με τον Χρηματοοικονομικό τομέα και την τεχνολογία…
Τoπιoτέχvηση και Αvάπτυξη
Ιουλ 05, 2021 35
Του Αντώνη Λοΐζου* 'Εχoυμε αvαφέρει και στo παρελθόv τηv σημασία της τoπιoτέχvησης και της πoιότητας τoυ περιβάλλovτoς εvός χώρoυ αvάπτυξης και υπoβάλαμε μάλιστα εισηγήσεις σε πρoτειvόμεvoυς καvovισμoύς, oι oπoίoι θα μπoρoύσαv vα υπoβληθoύv ως όρoι στηv έκδoση της πoλεoδoμικής άδειας (με…