Στην προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στις οδούς Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης και Κομνηνου, προχωρά εντός των επόμενων εβδομάδων ο Δήμος Λευκωσίας.

Οι οικοδομές βρίσκονται στις οδούς Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, Αρσινόης και Κομνηνού στην εντός των τειχών πόλη και αποτελούνται από οκτώ συνεχόμενα κτήρια.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που θα υπογραφεί φτάνει τα €4 εκατ.

Σε συνδυασμό με την ανακαίνιση του σχολείου της Φανερωμένης και την μεταφορά της Πανεπιστημιακής Σχολής της Αρχιτεκτονικής, τα νέα φοιτητικά δωμάτια θα δώσουν νέα πνοή στην παλιά πόλη.

Το συνολικό εμβαδό δόμησης των οικοδομών που αφορούν το έργο είναι 1.685 τετραγωνικά μέτρα.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων eprocurement.

Τα εφτά κτήρια αποτελούνται από φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα/πλιθάρι και ξύλινη στέγη και το όγδοο είναι με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα κολώνες- δοκούς - πλάκες.

Μεταξύ άλλων, οι εργασίες περιλαμβάνουν κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις, αποκατάσταση/επαναφορά και επέκταση με νέες μεταλλικές κατασκευές για διαμόρφωση των μονώροφων και/ή διώροφων κατοικιών σε φοιτητικά δωμάτια.

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης του έργου καθορίζεται στους 16 μήνες από την ημερομηνία έναρξης.

Το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. στο πλαίσιο του μέσου, Επόμενη Γενιά ΕΕ - NextGenerationEU.

Πηγή: Inbusinessnews