Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Πιστώσεων (ΣΕΔΠ), ρίχνει τελικά νερό στο κρασί του και δεσμεύεται πως τα μέλη του δεν θα προχωρούν σε εκποιήσεις κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350 χιλ. που ανήκει σε ευάλωτους δανειολήπτες και σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με επιστολή του συνδέσμου που στάλθηκε στην πρόεδρο και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, περίπου 18 κατηγορίες ευάλωτων δανειοληπτών και νοικοκυριών εξαιρούνται στοχευμένα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2023 από το ενδεχόμενο η πρώτη τους κατοικία να εκποιηθεί.

Κορυφώνονται οι διεργασίες κοινοβουλευτικών κομμάτων με εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων, ώστε να βρεθεί συναινετική λύση και να αποφευχθεί η νομοθετική ρύθμιση της αναστολής των εκποιήσεων, που πιθανολογείται ότι θα θέσει σε κίνδυνο την εκταμίευση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα νόμο με τον οποίο ο Έφορος Φορολογίας αναλαμβάνει την ευθύνη είσπραξης τέλους ύψους 0,40% επί της τιμής πώλησης ακίνητης περιουσίας, για ενίσχυση του έργου Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Ο νόμος που ορίζει την υποχρέωση είσπραξης του τέλους αυτού, είχε ψηφιστεί από την Βουλή τον Φεβρουάριο του 2021, ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί αφού δεν ορίστηκε ούτε στον σχετικό νόμο, ούτε από την Κυβέρνηση η διαδικασία με την οποία θα γινόταν η είσπραξη αυτού του τέλους προς όφελος του προσφυγικού κόσμου.

Η στεγαστική βοήθεια σε εκτοπισθέντες, η πολιτική χορηγιών σε προσφυγικά σωματεία από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι και οι επανεγκατασθέντες στα μαρωνιτικά χωριά στην κατεχόμενη Επαρχία Κερύνειας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων την Τρίτη.

Οι προειδοποιήσεις που απευθύνουν οι θεσμοί στην ΕΕ, τα μηνύματα που αφήνονται από την τρόικα και το καμπανάκι που κτυπούν ακροθιγώς εδώ και αρκετό καιρό οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, για πιθανές επιπτώσεις από τη συνεχή αναστολή του νόμου για τις εκποιήσεις, θέτουν για άλλη μία φορά την αξιοπιστία της χώρας σε σοβαρούς κινδύνους.