Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εγείρονται στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης της «ασημένιας» οικονομίας και στην Ελλάδα είναι ασφαλώς το πού θα στεγαστούν οι άνθρωποι που θα επιλέξουν να έρθουν στη χώρα μας.

Σε μια πρώτη προσέγγιση, είναι σαφές ότι η κρίση των προηγούμενων σχεδόν δέκα ετών έχει δημιουργήσει ένα απόθεμα απούλητων εξοχικών κατοικιών της τάξεως των 50.000 πανελλαδικά. Ωστόσο, στη μεγάλη τους πλειονότητα τα σπίτια αυτά δεν εντάσσονται σε οικιστικά συγκροτήματα και δεν συνδυάζονται με τις υπηρεσίες συντήρησης, διαχείρισης και φροντίδας που ζητούν πολλοί από τους πιθανούς αγοραστές.

Σύμφωνα με την έρευνα της διαΝΕΟσις, σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη μεγάλη πυκνότητα ξένων, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί από ανεξάρτητες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που αναλαμβάνουν πολλές μονές κατοικίες στην ίδια περιοχή. Αυτό συμβαίνει ήδη σε ορισμένα τουριστικά νησιά.

Στην υπόλοιπη χώρα, η προσέλκυση ξένων που αναζητούν δεύτερη κατοικία είναι δύσκολη με βάση το υπάρχον απόθεμα κτιρίων. Αν συμβεί σε μερικά μέρη, αυτό θα γίνει σταδιακά, καθώς πρώτα έρχονται οι πιο περιπετειώδεις, δημιουργούν μια μικρή κοινότητα που ζητεί υπηρεσίες και σταδιακά δημιουργείται και η κρίσιμη μάζα.

Ως εκ τούτου, μια στοχευμένη πολιτική για δευτερεύουσα κατοικία ή μακρά παραμονή ξένων τρίτης ηλικίας μπορεί να στηριχτεί στα σπίτια που ήδη υπάρχουν μόνο αν κάποιες επιχειρήσεις ενοικιάσουν ή αγοράσουν πολλές κατοικίες στην ίδια περιοχή και τις διαθέσουν στη διεθνή αγορά μαζί με τις συμπληρωματικές υπηρεσίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά υφιστάμενων κατοικιών από ξένους μπορεί να έχει πολύ θετική επίδραση για την εθνική οικονομία.

Αποταμίευση

Απελευθερώνει την αποταμίευση των νοικοκυριών που το έχουν ανάγκη και σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα μπορούν να στραφούν σε νέες παραγωγικές χρήσεις, είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες που πούλησαν είτε μέσω των τραπεζών όπου θα καταθέσουν το κεφάλαιο. Οι δε ξένοι αγοραστές, όσο κατοικούν στην Ελλάδα, θα προσθέτουν ενεργό ζήτηση στην οικονομία.

Ασφαλώς, τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής για την προσέλκυση της συγκεκριμένης κατηγορίας επενδυτών είναι δεδομένα και όσον αφορά τον οικοδομικό κλάδο. Επρόκειτο για έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας έως το 2008, ο οποίος συρρικνώθηκε περισσότερο (συγκριτικά με άλλους) την περίοδο της κρίσης.

Η απασχόληση μειώθηκε από τις 402.000 εργαζομένους το 2008 σε 149.000 το 2017. Αντιστοίχως, οι ενεργές επιχειρήσεις του κλάδου μειώθηκαν από 37.400 το 2009 σε 19.700 το 2016. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι το δυναμικό υπάρχει και είναι σε θέση να αναλάβει πολλά έργα, είτε μεγάλης είτε μικρότερης κλίμακας.

Ωστόσο, οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν θα πρέπει να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις υφιστάμενες, καθώς θα πρέπει να είναι κατάλληλες για διαμονή συνταξιούχων. Αυτό μεταφράζεται στην ανάγκη να κατασκευαστούν οργανωμένοι οικισμοί, με πληθώρα κοινόχρηστων υποδομών και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, υγείας, ακόμα και ψυχαγωγίας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ειδικότερες ανάγκες που έχουν οι ξένοι ιδιοκτήτες για τη συντήρηση και τη διαχείριση των κατοικιών μπορούν να καλυφθούν σχετικά εύκολα είτε από τους ίδιους τους κατασκευαστές των οικιστικών συγκροτημάτων είτε από μικρά τοπικά συνεργεία. Ειδικό ζήτημα είναι οι υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για τις περιπτώσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη της παροχής είναι κατ’ αρχήν της επιχείρησης που σχεδιάζει και διαθέτει τις κατοικίες. Οι υπηρεσίες εντάσσονται στο γενικό πακέτο που αγοράζει ή μισθώνει ο συνταξιούχος.

Προκειμένου βέβαια να έχουν τη δέουσα επιτυχία πρωτοβουλίες όπως η ρύθμιση για τους συνταξιούχους από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, απαιτούνται και άλλες κινήσεις, που θα διευκολύνουν ακόμα περισσότερο την έλευσή τους στην Ελλάδα για περισσότερο χρόνο από δύο εβδομάδες το καλοκαίρι. Οπως τονίζει η έρευνα της διαΝΕΟσις, μεταξύ των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν είναι κατ’ αρχάς η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που εμποδίζει τις μεγάλες επενδύσεις σε οργανωμένα συγκροτήματα κατοικιών εκτός σχεδίου πόλης, που περιλαμβάνουν και υπηρεσίες ψυχαγωγίας και υγείας.

Επίσης, πρέπει να αποσυνδεθούν οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρων ημερήσιας νοσηλείας από ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα και να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας διαφορετικών ειδών επιχειρήσεων στο πλαίσιο αυτών ή σε σύνδεση με αυτά. Παράλληλα, είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και οι υποδομές εξυπηρέτησης, μετακίνησης, πρόσβασης και ασφάλειας σε όλες τις περιοχές υποδοχής τουριστών τρίτης ηλικίας και να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης βίζας για μακρόχρονη παραμονή σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Πηγή: Η Καθημερινή