Του Θέμη Πολυβίου

ΞΕΚΙΝΗΣΕ από τις 2 Σεπτεμβρίου η κατάθεση των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών για το σχέδιο «Εστία».

Η προθεσμία για την κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 15 του ερχόμενου Νιόβρη.

Η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου ξεκίνησε με προσδοκίες και με την ελπίδα ότι θα δώσει λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει στο προαναφερθέν χρονικό πλαίσιο θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο. Παράλληλα, ο δανειολήπτης, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί και δεν καταβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του ζητηθούν, για να αξιολογηθεί η αίτησή του, δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο σχέδιο.

Αρμόδιος φορέας, είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην Επιτροπή που θα συσταθεί, από τον αρμόδιο φορέα για τον χειρισμό των ενστάσεων, των απαιτήσεων και γενικά των καταγγελιών σχετικά με το σχέδιο, θα απευθύνονται οι πελάτες για τυχόν παράπονα που αφορούν το σχέδιο.

Ο αιτητής θα πρέπει να είναι πολίτης της ΕΕ με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην ΕΕ από τι 2013 και εντεύθεν. 

Έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης γνωστοποίησης της απόφασης που τον αφορά.

Να αναφέρουμε ότι σε περιπτώσεις που η κύρια κατοικία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Εξασφάλιση για Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας, τότε άλλα μη βεβαρημένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση από τη συμμετέχουσα, κατά την κρίση της, η αξία των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αξία της κύριας κατοικίας.

Να τονίσουμε ότι το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε εκτιμητή θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε. Στη περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, το κόστος θα αναλαμβάνεται εξ ημισείας από τον αιτητή και την τράπεζα.

Όλα, όσα προαναφέραμε, αποτελούν πρόνοιες του σχεδίου «Εστία» που ευελπιστούμε ότι θα μειώσει τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα δώσει μια διέξοδο στους συμπατριώτες μας, που λόγω οικονομικών δυσκολιών, κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους.

Το σημαντικό για μας, αλλά ιδιαίτερα για τους συμπατριώτες μας που θα μετέχουν σ’ αυτό και προσδοκούν ότι θα λύσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα, είναι να εφαρμοστεί πάνω σε σωστές βάσεις το σχέδιο, μακριά από γραφειοκρατίες και σκοπιμότητες. 

Γιατί αν αφεθούν τα πράγματα και μπλέξουμε σε μια διαδικασία που δεν θα έχει αρχή και τέλος, τότε όχι μόνο δεν θα επιλυθεί το πρόβλημα, αλλά θα οξυνθεί, με όλες τις συνεπακόλουθες συνέπειες. 

Πολλοί είναι οι συμπατριώτες μας που έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο συγκεκριμένο σχέδιο. Ευχή μας είναι να εφαρμοστεί σωστά και να ωφεληθούν όσοι το έχουν πραγματική ανάγκη. Μέχρι να εφαρμοστεί και να δούμε αποτελέσματα το ερώτημα σίγουρα θα υπάρχει: θα δώσει λύσεις;