Η επένδυση σε ακίνητα αποφέρει σταθερές αποδόσεις

*του Αντώνη Αντωνίου

Τα αρνητικά επιτόκια είναι εδώ και αποτελούν την καινούρια πραγματικότητα.  Ήδη οι μεγάλες τράπεζες της Κύπρου ξεκίνησαν την εφαρμογή αρνητικού επιτοκίου στις καταθέσεις επιχειρήσεων και θεσμικών επενδυτών, στο πρότυπο των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Κατ’ ακρίβεια, από το 2014, οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες χρεώνουν αρνητικά επιτόκια, σε μία προσπάθεια να διαχειριστούν το κόστος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία χρεώνει τις τράπεζες 0,6% αρνητικό επιτόκιο, επικαλούμενη τον χαμηλό πληθωρισμό και την ανεμική ανάπτυξη. Πίσω από αυτήν την πολιτική, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται μία εξαιρετικά υψηλή πλεονάζουσα ρευστότητα, η οποία μέσω των μηδενικών ή/και των αρνητικών επιτοκίων, πιέζεται να κατευθυνθεί στην επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα.

Ως αποτέλεσμα της πολιτικής των αρνητικών επιτοκίων, αρκετοί καταθέτες στην Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρώπη, στρέφονται σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η αγορά ακινήτων αποτελεί την πρώτη πλέον επιλογή και ήδη απορροφά ένα σημαντικό τμήμα της πλεονάζουσας ρευστότητας, με τις επενδύσεις σε ακίνητα να θεωρούνται χαμηλού ρίσκου και να συντηρούν σταθερές αποδόσεις.

Είναι γεγονός ότι οι Κύπριοι διαχρονικά ταυτίζονται συναισθηματικά με τη γη και τα ακίνητά τους. Προτιμούν την επένδυση σε tangible assets (πάγια στοιχεία ενεργητικού) που έχουν ετήσια απόδοση, παρά σε άυλες επενδύσεις όπως μετοχές, ομόλογα κτλ. Επιπλέον, η αγορά ακινήτων θεωρείται χαμηλής μεταβλητότητας και πιο ελκυστική σε σχέση με άλλες παραδοσιακές πηγές εισοδήματος, όπως τόκοι από καταθέσεις ή διάφορα ασφαλιστικά προγράμματα σύνταξης. 

Η κυπριακή αγορά προσφέρει σήμερα ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, λόγω του ότι πολλοί επαγγελματίες του κλάδου έχουν βελτιώσει το προϊόν που προσφέρουν, τόσο σε ποιότητα όσο και σε σχεδιασμό. Ακόμη, η συνεχιζόμενη αύξηση των ενοικίων σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, προσφέρει πλέον ένα σταθερό μηνιαίο εισόδημα, που σε συνδυασμό με την αύξηση των αγοραίων αξιών, καθιστούν τα ακίνητα πρώτη επιλογή. Οι ευκαιρίες είναι πολλές -από την ενδοχώρα μέχρι τα παράλια- και για όλα τα πορτοφόλια.  Το μοντέλο, επίσης, του Airbnb δημιουργεί επιπρόσθετες ευκαιρίες εφόσον η διαχείριση ακινήτων απέκτησε νέα, πιο ενδιαφέρουσα διάσταση. Σε σχέση με πριν δέκα χρόνια, θα έλεγε κανείς ότι σήμερα έχουμε μία αγορά που προσφέρει εμπορικά, τουριστικά, οικιστικά ή και αναπτυξιακά ακίνητα αλλά και γη όλων των τύπων και προτιμήσεων.  

Εκ των πραγμάτων λοιπόν, τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά, υπό το φως των αρνητικών επιτοκίων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ποιοτικές επενδύσεις, οι οποίες κατ’ επέκταση αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία συνθηκών μακροχρόνιας ευημερίας.

*Εκτελεστικού Διευθυντή Giovani Group