Του Νίκου Ρώσσου*

Ο δείκτης τιμών της RICS (Βασιλικό Ίδρυμα Εγκεκριμένων Επιθεωρητών) που μετρά τις τιμές των Ενοικίων Διαμερισμάτων και Κατοικιών στις Κεντρικές περιοχές των αστικών περιοχών παρουσίαζα υψηλά ποσοστά ανόδου που δημιουργούν σοβαρά οικονομικά προβλήματα στις μεσαίες και χαμηλές οικονομικά τάξεις του πληθυσμού.

Στη Λευκωσία σε ετήσια βάση τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 13,7% στα Διαμερίσματα και κατά 8,2% στα σπίτια. Στη Λεμεσό στα διαμερίσματα και τα σπίτια κατά 11,1% και 12,6% αντίστοιχα.

Παγκύπρια σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,1% και των σπιτιών κατά 4,3%.

Αν μπουν στην αγορά περισ¬σότερες κατοικίες και περισσότερα διαμερίσματα τότε θα συμβάλουν στη συγκράτηση των τιμών των διαμερισμάτων, των κατοικιών αλλά και των ενοικίων.

Τούτο είναι εφικτό γιατί υπάρχουν 250.000 αδιαχώριστα κτήματα που δεν μπορούν να διαχωριστούν και να αναπτυχθούν, γιατί δυστυχώς η νομοθεσία που υφίσταται σήμερα στην Κύπρο δεν επιτρέπει το διαχωρισμό, άρα την ανάπτυξη των κτημάτων εάν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες Έστω και ένας ιδιοκτήτης να μην επιθυμεί το διαχωρισμό του κτήματος, το κτήμα θα παραμείνει χωρίς ανάπτυξη. Η αναχρονιστική αυτή νομοθεσία δίνει δυστυχώς την ευκαιρία εκμετάλλευσης από ορισμένους ιδιοκτήτες να απαιτούν λύτρα για να συγκατανεύσουν στον διαχωρισμό.

Για την υπέρβαση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης πριν έξι χρόνια καταβλήθηκε προσπάθεια και ετοιμάστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου Νομοθεσία που καθιστούσε υποχρεωτικό το διαχωρισμό κτημάτων όταν έστω και ένας ιδιοκτήτης κατέχει κατ' ελάχιστο έκταση γης μεγέθους ενός οικοπέδου. Στην ετοιμασία αυτής της Νομοθεσίας συνέβαλε αποφασιστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ο οποίος έδωσε εντολή επίσπευσης της Νομοθεσίας και έτσι αποφεύχθηκε η επικρατούσα γραφειοκρατία της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η Νομοθεσία ψηφίστηκε σε Νόμο τον Μάρτιο του 2015. Ύστερα από την πάροδο αρκετών μηνών η Πολεοδομία έκρινε τον Νόμο ελλιπή και έτσι δεν εφαρμόστηκε.

Άρχισαν τότε έντονες προσπάθειες ετοιμασίας νέας Νομοθεσίας που κράτησαν τρία ολόκληρα χρόνια δυστυχώς.

Η Γενική Εισαγγελία συμπλήρωσε τώρα τη νομοτεχνική επεξεργασία και πρέπει να σταλεί το Νομοσχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να το αποστείλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια να το εγκρίνει η Επιτροπή Εσωτερικών και επιτέλους να σταλεί στη Βουλή για ψήφιση και εφαρμογή.

Η κ. Ελένη Μαύρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών δήλωσε έτοιμη να προωθήσει γρήγορα το Νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε να αρθεί επιτέλους η μεγάλη αδικία για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες οι οποίοι εμποδίζονται να διαχωρίσουν και να αναπτύξουν τις ιδιοκτησίες τους και έτσι να μπουν στην αγορά περισσότερα διαμερίσματα και κατοικίες για να συγκροτηθούν οι τιμές τους και οι τιμές των ενοικίων για ανακούφιση των χαμηλών οικονομικά τάξεων.

Επίσης με την ανάπτυξη των κτημάτων θα αναπτυχθεί περαιτέρω η Οικονομία και επίσης θα ελαττωθεί η ανεργία.

Θα ήθελα να κάνω έκκληση προς τη Γενική Εισαγγελία και το Υπουργείο Εσωτερικών να μεριμνήσουν να σταλεί γρήγορα το Νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο οπόταν είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα το προωθήσει χωρίς καθυστέρηση.

*Οικονομολόγος, Μ.Α.