Του Γιάννη Κοτζιά* 

Οι επενδύσεις χαρακτηρίζονται, εύστοχα, από πολλούς ως το καύσιμο της επανεκκίνησης, της ανάκαμψης και της ανάπτυξης κάθε οικονομίας. Γι’ αυτό τον λόγο η προσέλκυσή τους βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των κρατών, τα οποία σπεύδουν να δημιουργήσουν ευνοϊκά συνθήκες για τους επενδυτές. Πρόκειται για μια διαρκή ανταγωνιστική διαδικασία, που στόχο και σκοπό έχει να πειστούν οι επενδυτές να ρίξουν χρήμα σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό που επιζητούν οι επενδυτές είναι η απόδοση της επένδυσής τους γι’ αυτό και η τελική τους απόφαση κρίνεται από την αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων όπως είναι για παράδειγμα το φορολογικό πλαίσιο, η δικαιοσύνη, η γεωπολιτική κατάσταση, η φήμη της χώρας κοκ. Άλλωστε το μεγάλο ζητούμενο για κάθε επενδυτή είναι η εξασφάλιση απόδοσης, η οποία θα αποσβέσει το κόστος της επένδυσης και ακολούθως θα αρχίσει όσο το δυνατό πιο σύντομα να του αποφέρει κέρδη.

Ένας κατεξοχήν ελκυστικός για τις επενδύσεις τομέας είναι αυτός των ακινήτων. Τουλάχιστον στην Κύπρο είναι ο τομέας, που έχει προσελκύσει τις μεγαλύτερες greenfield ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Εάν εστιάσουμε στον τομέα των ακινήτων στην χώρα μας θα παρατηρήσουμε ότι έχει τεράστιες προοπτικές και μπορεί να ικανοποιήσει τη δίψα των επενδυτών για μεγιστοποίηση της απόδοσής τους καθώς αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επενδύσεις υψηλής απόδοσης. Είναι καλά γνωστό ότι στον κόσμο των επενδύσεων σε ακίνητα, η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται μέσα από τις προκλήσεις είναι μια δεξιότητα, η οποία κάνει τους επιτυχημένους επενδυτές να ξεχωρίζουν.

Tα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, καταγράφονται μεγάλες επενδύσεις, τόσο από ντόπιους, όσο και από ξένους επενδυτές, σε ακίνητα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Είναι ευρέως γνωστό ότι ένας τεράστιος όγκος δανείων με ενυπόθηκες εξασφαλίσεις δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκονται πλέον υπό τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων. Δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της αγοράς έχει διαφανεί η μεγάλη προοπτική, που υπάρχει για όσους έχουν αποκτήσει οικιστικά ακίνητα από χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων από τράπεζες ή/και εταιρείες διαχείρισης. Οι επενδυτές που αγοράζουν τέτοιου είδους ακίνητα έχουν διάφορες στρατηγικές. Κάποιοι επιδιώκουν να αποκτήσουν αυτά τα ακίνητα με έκπτωση και να τα πωλήσουν σε υψηλότερη τιμή. Προσπαθούν με απλά λόγια να εξασφαλίσουν απόδοση αγοράζοντας ακίνητα σε τιμές «χονδρικής» για να τα διαθέσουν σε τιμές «λιανικής».

Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει και μια άλλου είδους επενδυτική προσέγγιση καθώς διάφοροι επενδυτές, οι οποίοι αγοράζουν τέτοιου είδους χαρτοφυλάκια κατοικιών, επιλέγουν να τα ανακαινίζουν για να τα μετατρέψουν σε περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισόδημα, ιδανικά για βραχυπρόθεσμες ή/και μεσοπρόθεσμες ενοικιάσεις. Η τάση αυτή δίνει την ευχέρεια και σε άλλους παρεμφερείς κλάδους να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους. Δίπλα λοιπόν από αυτή την νεοφανή επενδυτική προσέγγιση εξελίσσεται ακόμη περισσότερο ο κλάδος της διαχείρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες δημιουργούν μεταξύ άλλων και νέες θέσεις εργασίας. Εταιρείες όπως η Phaedrus Living έρχονται για να προσφέρουν ολιστικές λύσεις όσον αφορά τη διαχείριση ακινήτων προς ενοικίαση ή βραχυχρόνια μίσθωση με μια ρεαλιστική στρατηγική που στοχεύει στη μετατροπή αυτών των ακινήτων σε κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία, παρέχοντας στους επενδυτές σταθερές ταμειακές ροές και ενισχυμένη αξία ακινήτων. Ουσιαστικά αναλαμβάνουν  την ανακαίνιση των κατοικιών, την προώθησή τους στην αγορά και τη διαχείριση της ενοικίασης επιτυγχάνοντας διπλάσιες αποδόσεις, σε σχέση με το τι θα μπορούσαν να επιτύχουν οι μακροχρόνιες ενοικιάσεις ακινήτων. Παράλληλα, πρόκειται για μία στρατηγική η οποία αυξάνει την αξία του ακινήτου και το καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό αν κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να το διαθέσει στην αγορά, αφού αποδεδειγμένα θα πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο που θα παράγει εισόδημα.

Πρόκειται για μια πρακτική, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο έρεισμα και καθόλου τυχαία καθίσταται προτιμητέα στην επενδυτική κοινότητα των ακινήτων επειδή ακριβώς απαλλάσσει τους επενδυτές από τον πονοκέφαλο των λειτουργικών βαρών, επιτρέποντάς τους να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στην ευρύτερη επενδυτική τους στρατηγική.

*Γενικού Διευθυντή της Phaedrus Living