Στο τραπέζι έχει μπει η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε γεωργική γη, καθώς η σημερινή πολιτική έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα. Δικαιολογημένες θεωρεί τις αντιδράσεις των αγροτικών οργανώσεων, ο διευθυντής της πολεοδομίας Κυριάκος Κούνδουρος, εκφράζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να επανεξετάσει την πολιτική της για τη μεμονωμένη κατοικία.

Σε δηλώσεις, ο κ. Κούνδουρος είπε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σε αγροτικές περιοχές όπως για παράδειγμα στις κοινότητες Πέγειας και Ξυλοφάγου, που έχουν ανεγερθεί αρκετές διάσπαρτες κατοικίες σε εύφορη γεωργική ζώνη προκαλώντας από τη μια τις αντιδράσεις των γεωργών επειδή δεν μπορούν να εκτελέσουν τις αγροτικές εργασίες τους ενώ ταυτόχρονα υπονομεύεται ο καθορισμός της γεωργικής ζώνης.

Αναγνώρισε ότι όντως ο μεγάλος αριθμός μεμονωμένων κατοικιών, οι οποίες έχουν ανεγερθεί τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκονται διάσπαρτες στις ζώνες υπαίθρου, δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα στην ορθολογιστική και βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων. Για το λόγο αυτό είπε, «επεξεργάζονται τροποποίηση της ισχύουσας πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας, με τρόπο ώστε να συνάδει με τη Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία εδράζεται στην αρχή της βιωσιμότητας αλλά και να είναι σύμφωνη με τους βασικούς στόχους της Δήλωσης Πολιτικής, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν:

  • • Τη βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της γης που είναι κατάλληλη για γεωργικούς σκοπούς.
  • • Τη διαφύλαξη των διαθέσιμων φυσικών πόρων». 

Επεσήμανε ότι και σήμερα υπάρχουν περιορισμοί και προϋποθέσεις που έχουν σχέση με το μέγεθος του τεμαχίου, την προσπέλαση προς την ανάπτυξη, την απόσταση από τις οικιστικές ζώνες και άλλες παρόμοιες πρόνοιες.

Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι «η πολεοδομία προσπαθεί να παρέχει άδεια στην ανέγερση κατοικιών όσον γίνεται πιο κοντά στις οικιστικές ζώνες ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον», ανέφερε ο κ. Κούνδουρος. Ενδεικτικά είπε ότι «εάν ένα τεμάχιο απέχει μόλις 2 χιλ. από την οικιστική ζώνη δεν παρέχεται άδεια διότι θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο κοντά στο όριο της ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει και προσπέλαση ενώ η άδεια αφορά μόνο ιδιοκατοίκηση ή για μέλος της οικογένειας (όπως παιδί) και όχι για σκοπούς developing».

Ρυπαίνονται τα υπόγεια ύδατα

Στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στο φυσικό περιβάλλον αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, λέγοντας ότι επειδή οι μεμονωμένες κατοικίες δεν μπορούν να συνδεθούν με το αποχετευτικό σύστημα της κοινότητας ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα ενώ το κόστος περισυλλογής σκυβάλων είναι διπλάσιο λόγω μεγάλων αποστάσεων.

Επιπρόσθετα είπε ότι «γίνεται παραβίαση στη φύση διότι θα πρέπει να γίνουν δρόμοι, να περάσουν καλώδια για ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνα».

Ο κ. Θεοπέμπτου, σε ερώτηση που απέστειλε προς τον υπουργό Εσωτερικών τον καλεί να ενημερώσει τη Βουλή εάν η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την πολιτική που ακολουθείται στην ανέγερση της μεμονωμένης κατοικίας υποδεικνύοντας ότι και οι αγροτικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα στις δραστηριότητες τους διότι ενοχλούν τους ένοικους των μεμονωμένων κατοικιών οι οποίοι διαμαρτύρονται όταν ψεκάζουν ή κάνουν άλλες εργασίες στα χωράφια τους.

Υπενθύμισε, επίσης ότι οι αγροτικές οργανώσεις Παναγροτικός, ΠΕΚ και ΕΚΑ, κοινοποίησαν στη Βουλή την επιστολή που απέστειλαν στους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας καταγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών σε γεωργική γη.

Ο πρόεδρος του Παναγροτικού Τάσος Γιαπάνης, δήλωσε ότι «η θέση των αγροτικών οργανώσεων είναι να τεθούν αυστηρά κριτήρια και να επιτρέπεται μόνο σε γεωργούς, όταν αποδεδειγμένα δεν έχουν άλλη περιουσία, να κτίσουν δικό τους σπίτι ή για τα παιδιά τους. «Δεν πρέπει να επιτρέπεται η ανέγερση εξοχικών κατοικιών αλλά μόνο για την ιδιοκατοίκηση των αγροτών υπό αυστηρές προϋποθέσεις», είπε.

Της Ηρώς Ευθυμίου - Stockwatch