Δεν συναινεί η κυβέρνηση στο νέο πάγωμα των εκποιήσεων των ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, παρόλο που η νομοθεσία που ενέκρινε η Βουλή πριν από έντεκα μέρες είναι πιο στοχεύμενη από αυτήν που θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, δεν αναμένεται να υπογράψει τη σχετική νομοθεσία, η οποία βρίσκεται ενώπιον του από τις 9 Ιουνίου, καθώς κρίθηκε αρμοδίως ότι αυτή φαίνεται πως παραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα την υποχρέωση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για νομοθετήματα που επηρεάζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προτού λάβει τις οριστικές αποφάσεις του, θα αναμένει τις τελικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία εξετάζει εάν το νέο πάγωμα των εκποιήσεων είναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και με το Σύνταγμα. Αρμόδια πηγή δήλωσε πως ο νόμος φαίνεται να είναι αντίθετος με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς τέτοια θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ. Μάλιστα, σημείωσε πως σε περίπτωση που οι εθνικές αρχές παραλείψουν να λάβουν τη γνώμη της ΕΚΤ θεωρείται παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου.

Αξίζει να σημειωθεί πως όταν η σχετική πρόταση των αντιπολιτευόμενων κομμάτων συζητείτο στη Βουλή, είχε αναφερθεί από το Υπουργείο Οικονομικών πως θα ζητείτο η γνώμη της ΕΚΤ.

Την Παρασκευή 23 Ιουλίου εκπνέει το περιθώριο των δεκαπέντε ημερών που έχει στη διάθεση του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για να υπογράψει, να αναπέμψει ή να προχωρήσει σε αναφορά του νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο. Όπως φαίνεται, το επικρατέστερο σενάριο είναι η αναπομπή του νόμου στη Βουλή, η οποία θα έχει στη διάθεσή της άλλες 15 ημέρες (μέχρι τις 5 Αυγούστου) για να λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως τα αντιπολιτευόμενα κόμματα θα απορρίψουν την αναπομπή και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει σε αναφορά του νόμου στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών, μέχρι το δικαστήριο λάβει απόφαση θα παρέλθει η ημερομηνία που οι εκποιήσεις θα ήταν σε αναστολή, σύμφωνα με τον νέο νόμο. Συνεπώς, η νέα προσπάθεια της Βουλής, όπως φαίνεται, θα πέσει στο κενό, καθώς οι εκποιήσεις θα επαναρχίσουν από την 1η Αυγούστου.

Αν η νέα νομοθεσία που ενέκρινε η Βουλή υπογραφόταν από τον Πρόεδρο, θα αναστέλλονταν οι εκποιήσεις μέχρι την 31η Οκτωβρίου για κύριες κατοικίες αξίας μέχρι €350 χιλ., επαγγελματική στέγη με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €750 χιλ. και αγροτεμάχια αξίας €100 χιλ. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νόμο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον περασμένο Απρίλιο, μέχρι το τέλος του μήνα δεν θα εκποιούνται κύριες κατοικίες αξίας μέχρι €500 χιλ., επαγγελματική στέγη με κύκλο εργασιών €2 εκατ. και αγροτεμάχια.

Με το άνοιγμα της Βουλής τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα επιχειρήσουν να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, καθώς στο Κοινοβούλιο εκκρεμούν 13 σχετικές προτάσεις νόμου.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος