Τα €100 εκατ. αγγίζει η εκτιμώμενη αξία του ακριβότερου και ψηλότερου κτηρίου της Λευκωσίας.

Την ίδια ώρα, τα διάφορα πολυώροφα κτήρια που κατακλύζουν σταδιακά την πρωτεύουσα εκτιμώνται σε δεκάδες εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά απορρέουν από το ηλεκτρονικό εργαλείο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο οποίο αποτυπώνεται η αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων, με ημερομηνία 1η Ιανουαρίου 2021. Ταυτόχρονα, γίνεται σύγκριση σε σχέση με την αξία του κάθε ακίνητου την 1η Ιανουαρίου 2018.

Σημειώνεται ότι στη λίστα δεν συμπεριλήφθηκαν πολυώροφα κτήρια, τα οποία είτε έχουν ανεγερθεί εντός της περιόδου 2021-2022 είτε βρίσκονται στο στάδιο ανέγερσης, καθώς η αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων, η οποία διενεργήθηκε από το Κτηματολόγιο, αφορά την 1η Ιανουαρίου 2021.

  • - 360

Στα €96,518,500 αποτιμάται η αξία του ψηλότερου ουρανοξύστη της Λευκωσίας, με βάση αξία γενικής εκτίμησης την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το τεμάχιο 933 τ.μ., στο οποίο υλοποιήθηκε το 360, τις κατασκευαστικές εργασίες του οποίου επιμελήθηκε η Cyfield, είχε εκτιμηθεί την 1η Ιανουαρίου 2018 για €90,836,600.

Central Park Residences Nicosia

Το Central Park Residences, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του παλιού ΓΣΠ, εκτιμάται στα €34,395,200, σύμφωνα με αξία γενικής εκτίμησης της 1ης Ιανουαρίου 2021.

Το «αδελφό» έργο του Olympic Residence, των δίδυμων πύργων της Λεμεσού, την εργολαβία του οποίου είχε αναλάβει η Cyfield, εκτιμήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2018 έναντι €32,331,500.

Το τεμάχιο, στο οποίο είναι χτισμένος ο συγκεκριμένος οικιστικός πύργος, ανέρχεται στα 884 τ.μ.

  • - Wargaming

Το τεμάχιο 1.217 τ.μ., στο οποίο στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της Wargaming, στη Λευκωσία είχε αξία γενικής εκτίμησης €18,867,700 την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το συγκεκριμένο τεμάχιο είχε εκτιμηθεί €18,683,400, κατά την 1η Ιανουαρίου 2018.

  • - Jean Nouvel 

Στον πύργο Jean Nouvel (γνωστό και ως White Walls, Tower 25), ο οποίος πήρε το όνομα του από τον ιδρυτή του βραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Ateliers Jean Nouvel με έδρα το Παρίσι, στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της EY Κύπρου.

Το τεμάχιο 5.594 τ.μ. είχε εκτιμώμενη αξία €25,380,900 την 1η Ιανουαρίου 2021, σε σχέση με €25,300,900 την 1η Ιανουαρίου 2018.

  • - Λεβέντειος Πινακοθήκη

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη, ένα από τα πρώτα ψηλά κτήρια της Λευκωσίας, έχει ανεγερθεί σε τεμάχιο 2.480 τ.μ.

Η αξία γενικής εκτίμησης ανήλθε την 1η Ιανουαρίου 2021 στα €24,279,800, ενώ το ίδιο τεμάχιο είχε εκτιμηθεί την 1η Ιανουαρίου 2018 έναντι €23,978,500.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις αξίες των πολυώροφων κτηρίων που καταγράφουμε δεν περιλαμβάνονται παρακείμενα ακίνητα που ενδεχομένως να ανήκουν και αυτά στην ιδιοκτησία των ουρανοξυστών, αξίας σε μερικές περιπτώσεις μερικών εκατ. ευρώ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, η αξία Γενικής Εκτίμησης ενός ακινήτου δεν είναι ίση με την αγοραία αξία του. Αντίθετα, η δημοσιοποίηση της Γενικής Εκτίμησης αποτελεί πυλώνα διαφάνειας της κτηματαγοράς, παρέχει μια ένδειξη της αγοραίας αξίας και απόδοσης των ακινήτων και κατευθύνει τους εν δυνάμει πωλητές και αγοραστές ακινήτων.

Πηγή: Inbusinessnews