Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Πιστώσεων (ΣΕΔΠ), ρίχνει τελικά νερό στο κρασί του και δεσμεύεται πως τα μέλη του δεν θα προχωρούν σε εκποιήσεις κύριας κατοικίας αξίας μέχρι €350 χιλ. που ανήκει σε ευάλωτους δανειολήπτες και σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με επιστολή του συνδέσμου που στάλθηκε στην πρόεδρο και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, περίπου 18 κατηγορίες ευάλωτων δανειοληπτών και νοικοκυριών εξαιρούνται στοχευμένα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2023 από το ενδεχόμενο η πρώτη τους κατοικία να εκποιηθεί.

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την απόφαση του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων & Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων (ΣΕΔΠ) ως ακολούθως: «Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις γύρω από το θέμα, και τις συνέπειες που μια ακόμα αναστολή των εκποιήσεων πιθανότατα να επιφέρει στην ευρύτερη οικονομία, ο ΣΕΔΠ ανακοινώνει ότι τα μέλη του, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023, δεν θα προχωρήσουν σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι και €350,000 για εκείνες τις περιπτώσεις δανειοληπτών που πραγματικά ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας. 22/8/2022».

Επιπρόσθετα, ο ΣΕΔΠ με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο αναφέρει ότι η τελική απόφαση των μελών του Συνδέσμου, λήφθηκε στη βάση των συζητήσεων γύρω από το επίμαχο θέμα και των συνεπειών από μία ακόμη αναστολή των εκποιήσεων που πιθανότατα να επιφέρει στην ευρύτερη οικονομία.

«Ο ΣΕΔΠ ανακοινώνει ότι τα μέλη του, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023, δεν θα προχωρήσουν σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι και €350,000 για εκείνες τις περιπτώσεις δανειοληπτών που πραγματικά ανήκουν στις  ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας. 22/8/2022».

Στο έγγραφο που επισυνάπτεται, αναφέρονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων που είχαν περιληφθεί στο σχέδιο επιδοτήσεων για τις ΑΠΕ, όπως είχε αποφασίσει σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μεταξύ των ευάλωτων ομάδων περιλαμβάνονται δανειολήπτες που έχουν εγκριθεί στη λίστα διατίμησης 08 της ΑΗΚ, που είναι μεταξύ άλλων πολύτεκνοι, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, δικαιούχοι ΕΕΕ καθώς και λήπτες επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας και επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα, σε νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση και λαμβάνουν επίδομα διακίνησης και πρόσωπα που πάσχουν με κατά πλάκα σκλήρυνση.

Στη λίστα περιλαμβάνονται και δανειολήπτες που χαρακτηρίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Έντονες ζυμώσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα

Η στοχευμένη κίνηση των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, που ήταν απότοκο έντονων ζυμώσεων και επαφών με μέλη της Βουλής, φαίνεται να αλλάζει άρδην τις προθέσεις της πλειοψηφίας του Σώματος, που επιδιώκει νέα αναστολή του νόμου των εκποιήσεων, κάτι το οποίο θα εμπλέξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε μεγάλες περιπέτειες καθώς οι θεσμοί στην ΕΕ έχουν κρούσει κώδωνα κινδύνου για την αξιοπιστία της χώρας.

Επιπρόσθετα, εγκυμονεί ο κίνδυνος, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης να προχωρήσουν σε υποβάθμιση του αξιόχρεου της Κύπρου, πράγμα που θα οδηγήσει τη χώρα στην κατηγορία junk, (των σκουπιδιών) με αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα δεδομένα που διαγράφονται βάσει της επιστολής των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, φαίνεται να οδηγούν, τουλάχιστο την πλειοψηφία των βουλευτών να διαφοροποιεί την πρόταση νόμου για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τον Ιανουάριο του 2023.

Άλλωστε ο ΣΕΔΠ, δεσμεύεται να μην προχωρεί σε εκποιήσεις για τις πιο πάνω κατηγορίες μέχρι το Φεβρουάριο του 2023.

Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στη σύσκεψη των αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που θα προηγηθεί σήμερα της Ολομέλειας της Βουλής.

Πηγή: StockWatch