Εκπτωση 20% επί του εισπραχθέντος μισθώματος, η οποία θα συμψηφίζεται με φορολογικές οφειλές, δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισπράττουν το 40% του ενοικίου στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η απόφαση του κ. Βεσυρόπουλου ορίζει ότι οι οφειλές που τυγχάνουν έκπτωσης αφορούν κατά σειρά:

  • Α. Τον φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
  • Β. Τον ΕΝΦΙΑ.
  • Γ. Τον ΦΠΑ.
  • Δ. Οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.

Επίσης, η απόφαση καθορίζει ρητώς ότι το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν θα εισπραχθεί δεν συνιστά εισόδημα και δεν θα φορολογηθεί.

Διευκρινίζεται, εξάλλου, ότι το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές με ημερομηνία καταβολής μετά την 31η Ιουλίου 2020. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές από ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και οφειλές από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

«Η κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Βεσυρόπουλος, «στηρίζει με ουσιαστικά μέτρα κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα που υφίσταται τις συνέπειες της πανδημίας. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δικαιούνται μείωση στις φορολογικές οφειλές τους σε ποσοστό 20% επί του μισθώματος που τελικά εισπράττουν. Ο στόχος είναι να εξισορροπήσουμε τη ζημία την οποία έχουν υποστεί από το γεγονός ότι εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο».

Με τη ρύθμιση αυτή το κράτος καλύπτει ουσιαστικά το 30% της απώλειας εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει προτείνει να καταργηθεί πλήρως η υποχρεωτική μείωση των ενοικίων κατά 40%, που εφαρμόζεται σήμερα και έως το τέλος Αυγούστου σε εστίαση, τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό και μεταφορές, και να συνεχιστεί η στήριξη 30% της απώλειας εισοδήματος για όσους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές συμφωνήσουν οικειοθελώς σε μειώσεις έως 40%. Το υπουργείο Οικονομικών μελετάει μια τέτοια λύση, αλλά και την ενδεχόμενη παράταση της υποχρεωτικής μείωσης σε ορισμένες –περιορισμένες– περιπτώσεις. Αποφάσεις αναμένονται σύντομα.

Πηγή: Η Καθημερινή