Βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων η ένταξη

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών και προϋπολογισμό 632 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα μοχλεύσει ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ, βγαίνει τον Οκτώβριο στον «αέρα» το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον». 

Η φιλοσοφία του νέου προγράμματος διαφέρει σε σχέση με αυτή του προηγούμενου, που κινήθηκε στη λογική τού «να πέσουν γρήγορα στην αγορά χρήματα» και με βασικό κριτήριο τη χρονική προτεραιότητα. Το νέο πρόγραμμα θέτει ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης την ενεργειακή εξοικονόμηση (κόστος ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα), εισάγει εισοδηματικά, κοινωνικά αλλά και κλιματικά κριτήρια, ενώ προβλέπει και ξεχωριστή – αυτόνομη δράση για φτωχά νοικοκυριά, η οποία θα ενισχυθεί με πόρους 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό και την ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. 

«Βασική αρχή του προγράμματος είναι η δίκαιη κατανομή των πόρων και η αποτελεσματική αναβάθμιση των κατοικιών. Εστιάζουμε πολύ καλύτερα πού θα μπουν τα χρήματα για να πιάσουν τόπο», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. «Για πρώτη φορά μπαίνει δείκτης αξιολόγησης εξοικονόμησης ενέργειας», τόνισε ο κ. Σκρέκας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα. 

Είναι γεγονός ότι, ενώ οι πόροι του νέου «Εξοικονομώ» είναι μειωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο (632 εκατ. ευρώ έναντι 908,5 εκατ.), ο συνολικός αριθμός ωφελουμένων είναι αυξημένος κατά 38% (50.000 κατοικίες έναντι 36.364) και το σύνολο της εξοικονόμησης ενέργειας αυξημένο κατά 43%, με αναπροσαρμοσμένα προς τα κάτω μεσοσταθμικά όρια επιδότησης κατά 18% και συγκεκριμένα από 76% στο προηγούμενο, στο 62% στο νέο. 

Τα ποσοστά επιδοτήσεων επανακαθορίζονται με γνώμονα την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά κιλοβατώρα βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Επίσης, με βάση την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή των πόρων θα γίνεται ανά νομό και όχι ανά περιφέρεια όπως στο παρελθόν.

Με το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταργείται η χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολυτέκνους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%. Το καθεστώς των ωφελουμένων αλλάζει. Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Στην περίπτωση αυτή το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 40% και φτάνει έως 75%, ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ για την ίδια συμμετοχή, όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, σχεδιάζεται ένα ασφαλές χρηματοδοτικό εργαλείο ώστε αυτή να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν για πρώτη φορά και ιδιοκτήτες για σπίτια που ενοικιάζουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση είναι οριζόντια (40%) και προσαυξάνεται κατά 10% εάν υποβληθεί αίτημα για όλη την πολυκατοικία.

Επιλέξιμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θεωρούνται κατοικίες, μονοκατοικίες και διαμερίσματα που είναι νόμιμα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, που έχουν καταταχθεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ και διαθέτουν ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Πηγή: Η Καθημερινή