Του Πανίκου Σταυρινού*

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σήμερα θα σας μιλήσω για το πώς μπορεί κάποιος να επωφεληθεί ενίσχυση από το κράτος σε περίπτωση αγοράς οικίας ή διαμερίσματος εβρισκομένεις σε ορεινές ή ακριτικές περιοχές περιοχές της Κύπρου για μόνιμη ιδιοκατοίκηση. Θα αναφέρω σε ποιες περιοχές της Κύπρου δικαιούται κάποιος να επωφεληθεί την επιχορήγηση. Το ποσό της επιχορήγησις που δικαιούται κάποιος να επωφεληθεί. Το πόσο της ενισχύσεις. Και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Τι εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να έχουν για να τους καταβληθεί η επιχορήγηση.

Που θα αποταθεί για το σχέδιο και από ποιο  χρηματοδοτείται το σχέδιο, και από ποιον καταβάλλεται η επιχορήγηση και ποια έντυπα πρέπει να συμπληρώσει κάποιος. Πότε κάποιος πρέπει να αγοράσει κατοικία για να δικαιούται επιχορήγηση. Μέχρι πότε είναι ανοιχτό το σχέδιο.

Σκοπός του σχεδίου είναι η στήριξη και ενίσχυση των περιοχών που βρίσκονται σε ορεινές ή και σε ακριτικές περιοχές από την Κυπριακή δημοκρατίας

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δαπάνες που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση Δικαιούχων για απόκτηση κατοικίας καταβάλλονται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Οι Περιοχές που αφορούν την οικονομική ενίσχυση για κατοίκηση είναι οικιστικές περιοχές κατα μήκος της πράσινης γραμμής στους Δήμους Λευκωσίας, Καιμακλί και δήμος Αγίου Δομετίου, Άγιος Παύλος. Επίσης κοινότητες και Δήμους (Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμος, Μοσφίλι, Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια, Ποταμιά, Αθηαίνου, Τρούλοι, Πύλα – (καθορισμένη περιοχή,), Δερύνεια, Άχνα, Αυγόρου).

 • Αυγόρου - Ολόκληρη οικιστική περιοχή/ζώνη
 • Άχνα - Ολόκληρη οικιστική περιοχή/ζώνη
 • Αχερίτου - Ολόκληρη οικιστική περιοχή/ζώνη
 • Στροβίλια - Ολόκληρη οικιστική περιοχή/ζώνη
 • Φρέναρος - Ολόκληρη οικιστική περιοχή/ζώνη
 • Δήμος Δερύνειας - Ολόκληρη οικιστική περιοχή/ζώνη
 • Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής Β: Ορεινές Περιοχές
 • Επίσης περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μετρων
 • Αγία Ειρήνη Λευκωσίας
 • Γούρρη - για αγορά κατοικίας 
 • Λαγουδερά - για αγορά κατοικίας
 • Πεδουλάς (για αγορά κατοικίας)
 • Φικάρδου (για αγορά κατοικίας)
 • Άγιοι Βαβατσινιάς  - για αγορά κατοικίας
 • Άγιος Δημήτριος (για αγορά κατοικίας)
 • Αγρός Καμινάρια Κυπερούντα Όμοδος Ποταμίτισσα
 • Γαλαταριά Λάσα
 • Στατός-Άγιος Φώτιος&Αμπελίτης
 • Άγιος Επιφάνιος Ορεινής
 • Κακοπετριά
 • Λαζανιάς
 • Πλατανιστάσα
 • Φτερικούδι - για αγορά κατοικίας
 • Αληθινού
 • Καλιάνα - για αγορά κατοικίας
 • Λιβάδια Λευκωσίας Πολύστυπος
 • Άλωνα
 • Καλοπαναγιώτης - για αγορά κατοικίας
 • Μουτουλλάς - για αγορά κατοικίας
 • Σαράντι
 • Οδού
 • Άγιος Ιωάννης Λεμεσού
 • Βάσα Κοιλανίου
 • Κάτω Πλάτρες - για αγορά κατοικίας
 • Λόφου - για αγορά κατοικίας
 • Πάνω Πλάτρες Συλίκου
 • Ίνεια
 • Πάνω Αρόδες Φύτη
 • Απλίκι
 • Ασκάς
 • Γαλάτα
 • Γερακιές
 • Καμπί Φαρμακά
 • Κάμπος
 • Καννάβια
 • Κούρδαλη
 • Μυλικούρι
 • Οίκος
 • Παλαιχώρι Μόρφου
 • Παλαιχώρι Ορεινής
 • Σιναόρος
 • Σπήλια
 • Τσακίστρα
 • Φαρμακάς

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 • Βαβατσινιά
 • Μελίνη

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

 • Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού
 • Αμίαντος
 • Καλό Χωριό Λεμεσού Λάνεια
 • Παλιόμυλος Πρόδρομος
 • Άγιος Θεράπων
 • Άρσος Λεμεσού Κάτω Μύλος Λεμίθου
 • Πάνω Κιβίδες Σανίδα
 • Άγιος Κωνσταντίνος
 • Άγιος Μάμας
 • Άγιος Παύλος
 • Αγρίδια
 • Βουνί
 • Δύμες
 • Δωρά
 • Ζωοπηγή
 • Κελλάκι
 • Κισσούσα
 • Κοιλάνι
 • Κουκά
 • Λουβαράς
 • Μαλλιά
 • Μανδριά Λεμεσού
 • Μονιάτης
 • Πάχνα
 • Πελένδρι
 • Πέρα Πεδί
 • Ποταμιού
 • Συκόπετρα
 • Τρεις Ελιές
 • Φοινί
 • Χανδριά
 • Άγιος Ιωάννης Πάφου
 • Άγιος Νικόλαος Πάφου
 • Αρμίνου
 • Ασπρογιά
 • Δρούσεια Μαμούνταλη Τσάδα

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

 • Θελέτρα Μηλιά Πάφου
 • Φιλούσα Κελοκεδάρων
 • Κάθικας
 • Κάτω Αρόδες
 • Κοίλη
 • Κοιλίνεια
 • Πάνω Παναγιά
 • Πενταλιά
 • Πραιτώρι
 • Σαλαμιού

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

5. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Την ευθύνη διαχείρισης αξιολόγησης πληρωμή των δικαιούχων και εφαρμογής του σχεδίου έχει το Υπουργείο Εσωτερικών ως Φορέας Διαχείρισης, το οποίο ετοιμάζει και προκηρύσσει το Σχέδιο και μεριμνά για την συνολική παρακολούθηση και διαχείρισή του,  μέσων των επαρχιακών διοικήσεων της κάθες επαρχίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση όπως για την,

 • - ανέγερση κατοικίας

         αγορά νέας ή μεταχειρισμένης κατοικίας πωλητήριο έγγραφο την ή μετά την 1/7/2019

 • - αγορά και βελτίωσης νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
 • - απόκτηση με δωρεά την ή μετά την 1/7/2019 και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, την ή μετά την 1/7/2019
 • - απόκτηση την ή μετά 1/7/2019 με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικία  την ή μετά την 1/7/2019

Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια δαπάνης τουλάχιστον €20.000.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή, η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • ΜΟΝΗΡΕΣ ΑΤΟΜΟ Μέγιστη ενίσχυση  € 20.000
 • ΖΕΥΓΟΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ) Μέγιστη ενίσχυση  € 30.000
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ Ή
 • ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  Μέγιστη ενίσχυση  € 35.000
 • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (4 ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΚΝΑ)  Μέγιστη ενίσχυση  € 40.000
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ *

Πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

*Σε περίπτωση που ο αιτητής ή ένα εκ των μελών της οικογένειας είναι άτομο με αναπηρία, τότε παρέχεται πέραν του ποσού όπως υπολογίζεται πιο πάνω, και πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000, για κάλυψη δαπανών που αφορούν σε ειδικές κατασκευές. Το ποσό των €10.000 θα καταβάλλεται με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών που αφορούν στις ειδικές κατασκευές.

Επεξηγηματικές Σημειώσεις:

Κατοικία θεωρείται το σπίτι ή το διαμέρισμα με σύνολο δωματίων που έχουν λειτουργική ενότητα.

Το ποσό οικονομικής ενίσχυσης που θα διατεθεί θα είναι με βάση την οικογενειακή ή άλλη κατάσταση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου, δηλαδή την 1η Ιουλίου 2019

Το ΦΠΑ αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη και λαμβάνεται υπόψη στο κόστος των δαπανών.

5. Βελτιώσεις σε ήδη ιδιόκτητη κατοικία δεν καλύπτονται από το Στεγαστικό Σχέδιο, καθώς δεν πληρείται το βασικό κριτήριο της απόκτησης κατοικίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 •  Δικαιούχος (αιτητής) είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Κύπρο για 5 χρόνια.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν,

 •  Επαναπατρισθέντες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.
 •  Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης, μόνο από ένα Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο και μόνο μία φορά. Αιτητής που έχει πάρει προηγουμένως κρατική οικονομική ενίσχυση για στεγαστικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, εκτός αιτητή που έτυχε επιδοτήσεων για ενοικίαση στέγης. Σε περίπτωση ζεύγους δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, αιτητής που έλαβε ενίσχυση προηγουμένως ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του ως ζεύγος.
 •  Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του ως ζεύγος.
 •  Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει αποταθεί ή/και επωφεληθεί από την Επιτροπή Αποζημιώσεων των κατεχομένων.
 •  Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που ο ίδιος ή το άλλο μέλος του ζεύγους έχει υποβάλει αίτηση και στο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης Εκτοπισθέντων και Παθόντων.

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα πιο κάτω κριτήρια, μαζί με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται πιο πάνω, θα ελέγχονται κατά την αξιολόγηση της πρότασης.

 Εισοδηματικά Κριτήρια:

Το μέγιστο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα* θα πρέπει να είναι εντός του πιο κάτω πλαισίου:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 • ΜΟΝΗΡΕΣ ΑΤΟΜΟ  ́Η ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Το ακαθάριστο είσόδημα του να είναι μέχρι   € 25.000
 • ΖΕΥΓΟΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Το ακαθάριστο εισόδημα του να είναι μέχρι €45.000
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Το ακαθάριστο εισόδημα τους να είναι μέχρι €50.000
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Το ακαθάριστο εισόδημα τους να είναι μέχρι €55.000
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΝΤΕ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Το ακαθάριστο εισόδημα τους να είναι μέχρι €65.000

 Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας** δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200 τ.μ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας** τα 250 τ.μ.

Δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού:

(α) Aκάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός αν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ. Σε περίπτωση που το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 50 τ.μ. θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν.

(β) Kαλυμμένες βεράντες, εκτός αν το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου.

Για επιβεβαίωση του ωφέλιμου εμβαδού, όπως προσδιορίζεται πιο πάνω πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ιδιώτη μελετητή.

**Επεξηγηματική Σημείωση: Για ανέγερση ή αγορά νέας κατοικίας το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200 τ.μ., ενώ για αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας ή απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 250 τ.μ.

 Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται.

 Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση κατοικίας. Σε περίπτωση που θα συναφθεί δάνειο, είναι αναγκαία η προσκόμιση προ-συμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό για επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων. Η προ-συμβατική συμφωνία για εξασφάλισή του πρέπει να υποβάλλεται με την αίτηση για εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης.

Διευκρινήσεις

 Δεν παραχωρείται οικονομική ενίσχυση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου.

 Δεν παραχωρείται οικονομική ενίσχυση σε περιπτώσεις που έχουν ήδη γίνει οι δαπάνες για απόκτηση κατοικίας πριν την έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης, εξαιρουμένων των δαπανών σχεδιασμού ή και άλλων προκαταρκτικών δαπανών, ή σε περίπτωση αγοραπωλησίας της δαπάνης της προκαταβολής. Σε ενδεχόμενο ανέγερσης νέας κατοικίας εξαιρούνται και οι οικοδομικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί και αφορούν το σκελετό και την πλάκα/στέγη μόνο. Δηλαδή σε περίπτωση κάποιος που αρχίσει την οικοδομή και φθάσει μέχρι το σκελέτομα της οικοδομής και αιτηθεί την αίτηση και εγκριθεί τότε δικαιούται να πάρει επιχορήγηση σε περίπτωση όμως που η οικοδομική εργασία προχωρήσει πέρα του σκελετόματος και αιτηθεί για έγκριση επιχορηγήσεις τότε απορρίπτεται.

 Η οικονομική ενίσχυση δεν εξαρτάται από το εμβαδόν της κατοικίας που θα ανεγείρει/αγοράσει ο δικαιούχος, νοουμένου ότι δεν υπερβαίνει τα καθορισμένα μέγιστα εμβαδά κατοικίας, όπως αυτά περιγράφονται στα κριτήρια για αξιολόγηση.

 Δεν επιτρέπεται η πώληση της κατοικίας που αποκτήθηκε μέσω του Σχεδίου αυτού για περίοδο δέκα (10) ετών από την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της.

 Η κατοικία πρέπει να χρησιμοποιείται, μετά την αποπεράτωση/αγορά/απόκτησή της για δέκα (10) τουλάχιστο χρόνια για μόνιμη ιδιοκατοίκηση του/ων ιδιοκτήτη/ών.

 Ο Δικαιούχος σε περίπτωση που δωρίσει, πωλήσει, εκχωρήσει ή άλλως πως διαθέσει την κατοικία που αποκτά από το Σχέδιο αυτό, δεν θα δικαιούται όπως απαιτήσει την παραχώρηση προς αυτόν οικίας για στέγαση ή γης ή άλλης οικονομικής βοήθειας βάσει άλλων στεγαστικών σχεδίων.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις ανάλογα με την περιοχή στην οποία εμπίπτει η υπό εξέταση περίπτωση. Κατά την παραλαβή της αίτησης εκδίδεται απόδειξη παραλαβής και γίνεται πρωτοκόλληση.

Το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο εν λόγω Έντυπο. Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας αίτησης ή υποβολή πρόσθετων στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η συμπλήρωση/αναθεώρηση θα πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου η αίτηση και θα κατατάσσεται σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα και σύμφωνα με την νέα ημερομηνία υποβολής.

Σε περίπτωση υποβολής σημαντικού αριθμού αιτήσεων σε μία μέρα που το συνολικό απαιτούμενο ποσό ενίσχυσης υπερβαίνει τις διαθέσιμες πιστώσεις, ενίσχυση δίνεται σε όσους υπόβαλαν αίτηση την αμέσως προηγούμενη μέρα. Στους υπόλοιπους ενίσχυση δίνεται όταν εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι, είτε από εξοικονομήσεις είτε με άλλο τρόπο.

Νοείται ότι δεν θα γίνεται οποιαδήποτε διάκριση στην εξέταση αιτήσεων λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής ή εθνικότητας.

Αφού η αίτηση αξιολογηθεί θετικά, υπολογιστεί το ποσό ενίσχυσης και επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα πιστώσεων, εκδίδεται επιστολή έγκρισης και καλείται ο Δικαιούχος να προσέλθει εντός ενός (1) μηνός για να υπογράψει σχετική Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης (βλέπε Παράρτημα Ε για Πρότυπο Συμφωνίας). Ο Δικαιούχος ενημερώνεται τηλεφωνικά για να προσέλθει και παραλάβει την επιστολή έγκρισης. Η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής έγκρισης καταχωρείται και ο Δικαιούχος υπογράφει ότι την έχει παραλάβει.

Στις περιπτώσεις που ο αιτητής θα συνάψει δάνειο και έχει εξασφαλίσει προ-συμβατική συμφωνία με χρηματοδοτικό Οργανισμό, η αίτησή του θα αξιολογείται θετικά και θα εκδίδεται επιστολή έγκρισης, με όρο ότι εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της επιστολής έγκρισης θα προσκομίσει την έγκριση του δανείου. Με την πάροδο των 2 μηνών και αν η έγκριση δανείου εξασφαλιστεί μεταγενέστερα, η αίτηση θα θεωρείται πλήρης και θα μπορεί ο αιτητής να διεκδικήσει οικονομική ενίσχυση. Οικονομική ενίσχυση θα παραχωρηθεί νοούμενου ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις. Η αίτηση δηλαδή θα έχει ως νέα ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία παραλαβής της έγκρισης του δανείου (για τις περιπτώσεις που θα παρέλθουν οι 2 μήνες), στην οποία θα επισυνάπτεται και η πρώτη επιστολή έγκρισης (με τον όρο της εξασφάλισης δανείου) της Επαρχιακής Διοίκησης. Ο Δικαιούχος έχει ένα (1) μήνα να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που αίτηση αξιολογηθεί αρνητικά ο αιτητής ενημερώνεται με συστημένη επιστολή για την απόρριψη της αίτησής του και ότι έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Οι Αιτήσεις θα αξιολογούνται και ενισχύσεις θα εγκρίνονται με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο προϋπολογισμός δεσμεύεται με τις εγκρίσεις ενίσχυσης που δίδονται. Τηρούνται δύο (2) κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων, ένας κατάλογος για τις ορεινές περιοχές και ένας κατάλογος για τις ακριτικές. Τυχόν εξοικονομήσεις από μη απορρόφηση/αξιοποίηση πιστώσεων από Δικαιούχους παραχωρούνται σε άλλους αιτητές που υπόβαλαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους και έχουν αξιολογηθεί θετικά.

9.4 Διαδικασία Παρακολούθησης, Πληρωμών και Ελέγχου

Η παρακολούθηση της υλοποίησης, επαλήθευση των δαπανών και διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής των δικαιούχων διενεργείται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Πληρωμές

Με την υπογραφή της Συμφωνίας Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης πληρωμές γίνονται αφού προηγηθεί ιδία χρηματοδότηση και σύμφωνα με τα πιο κάτω:

 Για περιπτώσεις άμεσης απόκτησης κατοικίας η πληρωμή/καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης προς το Δικαιούχο γίνεται άμεσα,

 με την υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών (πχ τιμολόγια και αποδείξειςπληρωμής) που τεκμηριώνουν το συνολικό κόστος απόκτησης,

 σε μία δόση με τον έλεγχο των απαιτούμενων παραστατικών και

 νοουμένου ότι η κατοικία είναι έτοιμη προς χρήση (και επί τούτου προσκομίζεται βεβαίωση από την Α.Η.Κ. για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο της Α.Η.Κ. στο όνομα του αιτητή ή και του άλλου μέλους του ζεύγους).

 Σε περίπτωση ανέγερσης κατοικίας ή απόκτηση και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης, η πληρωμή γίνεται ακολουθώντας την πιο πάνω διαδικασία και αφού προσκομιστεί βεβαίωση/πιστοποίηση από τον κατά το νόμο διορισθέντα «επιβλέποντα Μηχανικό» του Δικαιούχου, για την αποπεράτωση όλων των εργασιών. Εάν ο αιτητής το επιθυμεί, στην περίπτωση αυτή η πληρωμή μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις ως ακολούθως:

 Ο αιτητής θα πρέπει σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής του, να έχει αρχίσει τις κατασκευαστικές εργασίες ανέγερσης της οικοδομής και να φθάσει στο 50% η οικοδομή

 Το ποσό οικονομικής ενίσχυσης θα καταβληθεί σε μία ή δύο δόσεις κατόπιν υποβολής σχετικών παραστατικών (πχ τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής) και βεβαίωση από τον κατά το νόμο διορισθέντα «επιβλέποντα Μηχανικό» του Δικαιούχου, για εκτέλεση εργασιών ποσού τουλάχιστον διπλάσιου της οικονομικής ενίσχυσης (καθώς με βάση το Σχέδιο παρέχεται οικονομική ενίσχυση για το 50% του κόστους).

 Η αποπεράτωση των κατασκευαστικών εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 χρόνων από την ημερομηνία έναρξής τους και η πρώτη δόση δίνεται αφού αποπερατωθεί η οικία στο 50% δίνεται η αναλογία και το υπόλοιπο δίνεται αφού προσκομιστεί βεβαίωση/πιστοποίηση για την αποπεράτωση όλων των εργασιών από τον κατά το νόμο διορισθέντα «επιβλέποντα Μηχανικό» του Δικαιούχου και η κατοικία είναι έτοιμη προς χρήση (επί τούτου προσκομίζεται βεβαίωση από την Α.Η.Κ. για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο της Α.Η.Κ. στο όνομα του αιτητή ή και του άλλου μέλους του ζεύγους).

Σε περίπτωση που ο αιτητής ή ένα εκ των μελών της οικογένειας είναι άτομο με αναπηρία και θα πάρει πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000, για κάλυψη δαπανών που αφορούν σε ειδικές κατασκευές, το ποσό αυτό θα καταβάλλεται με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών (πχ τιμολογίων και αποδείξεων πληρωμής).

Έλεγχοι

Σημειώνεται ότι το Κράτος δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους για περίοδο δέκα (10) ετών μετά από την καταβολή της συνολικής οικονομικής ενίσχυσης ή αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών και σε περίπτωση που τεκμηριωθεί ότι έχει ληφθεί παράτυπα ενίσχυση το ποσό θα ανακτάται.

Για παράδειγμα για αιτητές που λάβουν οικονομική ενίσχυση και από άλλο Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο ή έχουν πάρει προηγουμένως κρατική οικονομική ενίσχυση για στεγαστικούς σκοπούς και προέβησαν σε ψευδή δήλωση, ή για αιτητές που δεν θα χρησιμοποιήσουν την κατοικία για ιδιοκατοίκηση ή και έχουν άλλη ιδιόκτητη κατοικία, θα λαμβάνονται μέτρα από τον Οικείο Έπαρχο για ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού πληρώθηκε κακόπιστα ή στη βάση ψευδών παραστάσεων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις απόρριψης της Αίτησης κατά το στάδιο της αξιολόγησης ή σε περιπτώσεις μειωμένου ποσού οικονομικής ενίσχυσης, οι αιτητές έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης με γραπτή επιστολή.

Κατά την περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί στο στάδιο της αξιολόγησης ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση γραπτώς εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής κοινοποίησης της απόρριψης.

Κατά την περίπτωση που ο αιτητής θεωρεί ότι έχει λάβει μειωμένο ποσό οικονομικής ενίσχυσης, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση γραπτώς εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γραπτής ενημέρωσής του.

Οι ενστάσεις αποστέλλονται γραπτώς και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς τους Φορείς Υλοποίησης (Οικείους Επάρχους), αναφέροντας τους λόγους βάσει των οποίων ο αιτητής πιστεύει ότι η αίτηση δεν έπρεπε να απορριφθεί ή έπρεπε να λάβει άλλο ποσό οικονομικής ενίσχυσης.

Ενστάσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που θα ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον οικείο Έπαρχο, κατά περίπτωση, τα μέλη της οποίας δεν θα εμπλέκονται στην αξιολόγηση των αιτήσεων. Στην Επιτροπή θα συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, της οικείας Επαρχιακής Διοίκησης και της Τοπικής Αρχής (Δήμος ή Κοινότητα). Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να ληφθούν οι απόψεις Υπηρεσίας ή ατόμου, λόγω αρμοδιότητας ή εξειδικευμένων γνώσεων (πχ για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία) αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του Επάρχου να το πράξει.

Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων που τελικά δεν ικανοποιούνται, οι αιτητές διατηρούν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο αιτητής υποβάλλει σε όλα τα στάδια ορθά στοιχεία και πληροφορίες.

Με την αίτηση συμπληρώνεται από τον αιτητή Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με την ορθότητα των στοιχείων/πληροφοριών που υποβάλλονται και περιλαμβάνονται στην αίτηση για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης υπόκειται στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να δέχεται επιτόπιες επισκέψεις σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από το Κράτος.

Παραβίαση οποιουδήποτε από τους πιο πάνω όρους θα δίδει το δικαίωμα στο Φορέα Υλοποίησης να ζητήσει επιστροφή/ανάκτηση της οικονομικής ενίσχυσης.

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου απαιτείται, τους όρους, και τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου.