Του Αντώνη Λοΐζου

Καλή η προσπάθεια από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για να προσφέρει ακίνητα προς ενοικίαση (οικιστικά) με προσιτό ενοίκιο.  Η εξαγγελία τόσο του Οργανισμού αυτού, όσο και άλλων (ίδε Δήμος Λεμεσού) για να βοηθήσει στην δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα για την πληρωμή ενοικίων (ιδιαίτερα τώρα με την επικρατούσα οικονομική κατάσταση) είναι αξιοπρόσεκτη, άνκαι όχι αρκετή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.  Επιπρόσθετα της πιο πάνω προσπάθειας είχαμε εισηγηθεί και στο παρελθόν τις δικές μας σκέψεις επί του θέματος (προ διετίας) και επαναλαμβάνουμε/επεκτείνουμε τις εισηγήσεις μας σήμερα.

 • • Όσο καλή και να είναι η προσπάθεια του ΚΟΑΓ να βοηθήσει την όλη κατάσταση με την προσφορά μετά 2-3 χρόνια νέων μονάδων για τον σκοπό αυτό, είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί η ζήτηση τόσο αριθμητικά, όσο και από πλευράς τοποθεσίας.
 • • Η διαχείριση των κοινοχρήστων από τον ΚΟΑΓ είναι μια καλή πρόταση, μια και που η μη πληρωμή και η κακή συμπεριφορά/παρανομίες ενοικιαστών, είναι μια σοβαρή «κατάρα» στην δυσλειτουργία των ενοικιάσεων και αποτελεί ένα από τους κύριους λόγους αποτροπής ενδιαφερόμενων αγοραστών για εισόδημα (ενοικίαση).
 • • Οι αναπτύξεις από τον Δημόσιο τομέα (ΚΟΑΓ) για να έχουν κάποια ελπίδα οικονομικής βιωσιμότητας, χρειάζονται μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις σε συγκεκριμένες περιοχές.  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την γκετοποίηση της ανάπτυξης, κάτι παρόμοιο που συμβαίνει με τους μεταπολεμικούς συνοικισμούς με τα γνωστά αποτελέσματα.
 • • Ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε όμως να βοηθήσει στην πιο πάνω προσπάθεια και αυτό να περιλαμβάνει και μεμονωμένες μονάδες όπου και αυτές βρίσκονται.

Η αγορά π.χ. διαμερίσματος προς ενοικίαση ή και η ενοικίαση υφιστάμενων μονάδων από υπάρχοντες ιδιοκτήτες προσφέρεται.  Δηλαδή γιατί να μην προσφέρει ο υφιστάμενος ιδιοκτήτης την μονάδα του προς ενοικίαση (ΚΟΑΓ) και αυτός να τις υποενοικιάζει στους αιτητές μια και που ο ιδιοκτήτης θα γνωρίζει ότι η είσπραξη του ενοικίου του θα είναι «σίγουρη» και η απαλλαγή του θέματος των κοινοχρήστων (θα είναι κίνητρο στην μείωση του ενοικίου που θα ζητά, ενώ με κάποιου είδους φόρμουλα να καθορίζεται και το επίπεδο του ενοικίου;

 • • Ο καθορισμός του προσιτού ενοικίου μπορεί να είναι βάσει ενός ποσοστού 2%-3% επί της αγοραίας αξίας και/ή τον καθορισμό ενοικίων ανά περιοχή/ποιότητα βάσει προϋπάρχοντος καταλόγου ενοικίων της περιοχής.  Χρειάζεται κάποια λεπτομερής συζήτηση επί τούτου.
 • • Η αγορά μονάδας για ενοικίαση που υπόκειται σε ΦΠΑ θα πρέπει το ΦΠΑ να μειωθεί από το 19% στο 5%.
 • • Σε περίπτωση ενοικίασης η μονάδα θα έχει αυξημένο κόστος 19% για το ΦΠΑ.  Ως εκ τούτου για ένα διαμέρισμα των έστω 100 τ.μ., το κόστος θα αυξηθεί κατά (100 τ.μ. χ €1.500/τ.μ. χ 19%) ±€29.000 που με ένα αναμενόμενο ενοίκιο 4% ανά έτος, το κόστος της ενοικίασης θα αυξηθεί σε ±€100/μήνα.  Υποβάλαμε στον Υπουργό Εσωτερικών λύση γραπτώς στις 13.5.2019, με γνωμάτευση διεθνών ελεγκτών πως ξεπερνιέται το θέμα.
 • • Άμεση έξωση για την μη  πληρωμή ενοικίου/τήρηση των όρων ενοικίασης εντός π.χ. περιόδου 3 μηνών από την μη τήρηση των υποχρεώσεων του ενοικιαστή.
 • • Περίοδος ενοικίασης ελάχιστη έστω 3 χρόνια με χρονιαίο έλεγχο από τον ιδιοκτήτη/ΚΟΑΓ για την κατάσταση.
 • • Όροι της ενοικίασης θα πρέπει να καλύπτει ο ιδιοκτήτης την ασφάλεια και συντήρηση που οφείλεται στην φυσική φθορά.
 • • Σε περίπτωση αγοράς με μειωμένο ΦΠΑ στο 5%, ο αγοραστής/ιδιοκτήτης να μπορεί να πωλήσει την μονάδα και μετά την περίοδο 8-10 ετών και εάν πριν, να επιστρέψει την αναλογία του στο Κράτος.
 • • Μονάδες που θα προσφέρονται προς ενοικίαση προσιτού ενοικίου είτε ως έργο και/είτε ως μεμονωμένη μονάδα, να δικαιούνται αυτόματα την επέκταση τους κατά 20% (ή μέγιστο 50 τ.μ.) με άμεση έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας.  
 • • Ο ΚΟΑΓ έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε όλη αυτή την προσέγγιση, είτε εάν είναι δικό του έργο, ή από τρίτους ιδιοκτήτες.  Χρειάζεται ασφαλώς εδώ η ανεξαρτητοποίηση του από τις πολιτικές και άλλες παρεμβάσεις και αιτήσεις προς ενοικίαση θα πρέπει να μελετούνται ιεραρχικά με την αίτηση με τα κοινωνικά κριτήρια να ακολουθούν.
 • • Ασφαλώς και δεν πρόκειται να λυθεί στην ολότητα του το θέμα, αλλά τα πιο πάνω είναι μια αρχή και με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και είναι σίγουρη η αυξημένη προσφορά που θα είναι άμεση (την επόμενη ημέρα) από τον καθορισμό της διαδικασίας.  Ο καιρός είναι πολύ κατάλληλος για τέτοιου είδους επενδύσεις, ιδιαίτερα όταν ληφθούν υπόψη οι αρνητικοί τόκοι, τα πολυάριθμα προβλήματα που υπάρχουν στις ενοικιάσεις (προβλήματα που θα αναλάβει ο ΚΟΑΓ), ενώ χρήζουν προσοχής και τα διάφορα εισοδήματα που λαμβάνουν γονείς (μονήρεις) που θα εκμεταλλευτούν το σύστημα.  Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι δεν «συμφέρει» οικονομικά η ενοικίαση σε ένα ζευγάρι (παντρεμένο) που έχει παιδιά και εδώ υπάρχει εξόφθαλμη εκμετάλλευση.

Όλα προέρχονται από τις δικές μας εμπειρίες με πρακτικά παραδείγματα και πρακτικές (όχι θεωρίες) εισηγήσεις με τις δικές προσπάθειες και αποτελέσματα και προς τούτο να λαμβάνουμε υπόψη τη ενθάρρυνση των αναγνωστών μας να συνεχίσουμε ως ανεξάρτητοι.

Καταλήξαμε λοιπόν ότι μια λύση υπάρχει, εκείνη της δημιουργίας Υφυπουργείου Εσωτερικών με νέους ανθρώπους στην ηγεσία «τύπου» Σ. Περδίου (Υφυπουργός Τουρισμού) και Νατάσας Πηλείδου (πρώην Υφυπουργός Ναυτιλίας, τώρα Υπουργός).  Νέοι άνθρωποι μη πολιτικά ……………………….. και με όρεξη για δουλειά, που με τόλμη και παρρησία να μπορούν να ενσκήψουν σε χρόνια θέματα για τα κακώς έχοντα.

Θα προσέξετε αγαπητοί μας αναγνώστες εκείνοι που τουλάχιστον μας παρακολουθούν κατά την διάρκεια της δικής μας δημοσιογραφίας των 40 ετών, ότι στα πρόσφατα χρόνια εκφράζαμε την δυσφορία μας για θέματα της οικοδομικής βιομηχανίας που οι εκάστοτε κυβερνώντες και ιδιαίτερα το Υπουργείο Εσωτερικών ολίγον καταλάβουν και πιο ολίγοι ενεργούν ανάλογα προς αντιμετώπιση των κακώς εχόντων/καλυτέρευση της λειτουργίας της αγοράς ακινήτων.

Στα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα μας για το θέμα των διαβατηρίων (προ 2 ετών), της πρότασης για φοιτητικές εστίες (προ 1 έτους), στο θέμα των κοινοχρήστων (σχόλια επί του νέου νομοσχεδίου), την Μαφία ορισμένων τοπικών αρχών για συγκάλυψη παρανομιών, θέματα που αφορούν στην έκδοση τίτλων και των εκφοβισμένων αιτητών, την αδράνεια του «Συμβούλου του Κράτους» ΕΤΕΚ, την προώθηση των ορεινών θερέτρων, την αναβάθμιση χώρων πρασίνου κλπ κλπ είναι ορισμένα από τα θέματα που θα μπορεί αυτό το νέο Υφυπουργείο να εξετάσει.

www.aloizou.com.cy 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.