Του Θέμη Πολυβίου

Ως γνωστόν, το σχέδιο πολιτογραφήσεων της Κύπρου τελεί υπό αυστηρή κριτική τόσο από την Ε. Ένωση, όσο και από χώρες που μας ανταγωνίζονται στη χορήγηση υπηκοοτήτων. Το βασικό επιχείρημα της κριτικής είναι ότι το κυπριακό σύστημα πολιτογραφήσεων είναι πολύ "χαλαρό" και εύκολα κάποιος ξένος αιτητής εξασφαλίζει την κυπριακή υπηκοότητα και άρα τα πολλά προνόμια που έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες.

Για αντιμετώπιση αυτής της κριτικής, αλλά και της δημόσιας επίκρισης κατά της χώρας μας, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού "για την ανάθεση σε εξειδικευμένους οίκους της διεξαγωγής ενισχυμένου ελέγχου δέουσας επιμέλειας σε επενδυτές που αιτούνται τη χορήγηση κυπριακής υπηκοότητας στα πλαίσια του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος".

Η πρωτοβουλία αυτή της Κύπρου στοχεύει αφ’ ενός στο να διασκεδάσει τις αρνητικές κριτικές και αφ’ ετέρου στο να βάλει περισσότερη τάξη στη διαδικασία χορήγησης υπηκοοτήτων.

Την ίδια ώρα, η Ε. Ένωση, επειδή παρατηρούνται και σ΄ άλλες χώρες μέλη της παρόμοια προβλήματα, άρχισε να μελετά τον καταρτισμό ενός νέου συστήματος πολιτογραφήσεων, το οποίο στοχεύει να είναι ενιαίο για όλες τις χώρες – μέλη της. Και αυτό για να μην υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες σε κάθε κράτος – μέλος και να προκαλούνται αντιπαραθέσεις.

Όλες αυτές οι εξελίξεις, μπορεί να δημιουργούν κάποια προβλήματα στην Κύπρο με την έννοια ότι ενδέχεται να χάσουμε κάποιους ξένους επενδυτές (κυρίως στον τομέα των ακινήτων), όμως από την άλλη προσφέρουν την ευκαιρία για να αναπροσαρμόσουμε σωστά το πλαίσιο πολιτογραφήσεων μας για να καλύψουμε κι΄ άλλες ανάγκες.

Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο 2014-2017 παραχωρήθηκαν από την Κύπρο 2956 υπηκοότητες σε ξένους επενδυτές και μέλη των οικογενειών τους.

Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, πιστεύουμε ότι οι αλλαγές στο σχέδιο πολιτογραφήσεων πέραν της εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της Ε. Ένωσης, θα πρέπει να αφορούν και ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με την Κύπρο.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι η χορήγηση κινήτρων σε επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ακίνητα της Λευκωσίας. Η πρωτεύουσα σήμερα αλλάζει πρόσωπο, αποκτά νέα, σύγχρονη και μοντέρνα όψη και μπορεί να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους.

Όμως, για να γίνει αυτό, απαιτούνται κίνητρα, παρόμοια μ΄ αυτά που χορηγήθηκαν για τη Λεμεσό και την Πάφο.

Μια τέτοια εξέλιξη, θα βοηθήσει την πρωτεύουσα να αναπτυχθεί σε επιχειρηματικό κέντρο, κάτι που αποτελεί πάγιο στόχο τόσο του Δήμου Λευκωσίας, όσο και αναπτυξιακών φορέων της πόλης (Επιμελητήρια κλπ). Η Λευκωσία, με τον βόρειο πνεύμονα της νεκρό, λόγω της τουρκικής κατοχής, μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση, αν όλοι συμβάλουμε στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Σήμερα, που προωθούνται πολλά δημόσια και ιδιωτικά έργα ανάπτυξης, είναι η ώρα να ενισχύσουμε τη Λευκωσία και να της δώσουμε τα εφόδια που χρειάζεται για να εξελιχθεί σε επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό και ιατρικό κέντρο, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά της ευρύτερης περιοχής μας.

Η αναθεώρηση, λοιπόν, του  συστήματος και των διαδικασιών πολιτογραφήσεων πρέπει να καλύψει με επάρκεια και τη Λευκωσία, ώστε να σταματήσει να είναι ο φτωχός συγγενής της ανάπτυξης. 

Η διεύρυνση των κινήτρων δεν θα λειτουργήσει μόνο υπέρ της Λευκωσίας, αλλά και στην προσέλκυση περισσότερων επενδυτών, γεγονός που ικανοποιεί ακόμα ένα στόχο μας, που είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Με στοχευμένες και μελετημένες κινήσεις μπορούμε να πετύχουμε πολλαπλούς στόχους, που εξυπηρετούν την οικονομία και τον τόπο μας. Απο εμάς εξαρτάται, λοιπόν, η επιλογή σύνθετων μεθόδων για να διευρύνουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας μας.